Energie-onderzoek Beleidsstudies

ECN Beleidsstudies levert energie-onderzoek voor een duurzame toekomst van onze energiehuishouding en ons energiebeleid. ECN richt zich daarbij op meerdere werkgebieden en thema’s, waarover u hieronder meer leest.

Energie- en klimaatbeleid

De Nederlandse overheid en de Europese Unie vertrouwen op de berekeningen van ECN. Regelmatig ontwikkelt ECN toekomstverwachtingen voor het energiegebruik en de uitstoot van CO2. Daarnaast berekent ECN de effecten van die voorspellingen op de energiemix, de besparingen, de kosten en de werkgelegenheid.
Lees onze 'Energie- en klimaatbeleid' publicaties.

Hernieuwbare energie

Wat kosten windturbines en zonnepanelen nu echt? Wat zijn de maatschappelijke kosten en baten? Is biomassa nu echt zo duurzaam? ECN levert de harde gegevens en zorgt dat die altijd actueel zijn. Zo kunnen overheid, industrie en maatschappelijke organisaties met vertrouwen beslissingen nemen.
Lees onze 'Hernieuwbare energie' publicaties.

Energie en maatschappij

ECN doet al jaren sociaal-wetenschappelijk onderzoek om energiebeleid te ondersteunen. Onderzoekers van ECN proberen antwoorden te vinden op vragen als: wat brengt mensen in beweging om energie te besparen of zelf te produceren? En wanneer kiezen mensen voor een duurzaam product?
Lees onze 'Energie en maatschappij' publicaties.

Energie in de gebouwde omgeving

Onderzoekers van ECN hebben het beste overzicht van het energiegebruik in de gebouwde omgeving. Met gedetailleerde modellen helpt ECN Rijksoverheid, provincies en gemeenten om energiebesparingen te realiseren.
Lees onze 'Energie in de gebouwde omgeving' publicaties.

Transport

ECN doet onderzoek naar het verduurzamen van ons transportsysteem. Of nu het gaat om transport via de weg, de lucht, het water, het spoor of mobiele werktuigen. ECN kijkt vooruit en onderzoekt de rol van biobrandstoffen, elektrisch vervoer en waterstof.
Lees onze 'Transport' publicaties.

Internationale energiescenario’s

Om inzicht te krijgen in de energietechnieken van de toekomst, schetst ECN scenario’s op het gebied van energie, economie en klimaat. Niet alleen voor Europa, maar wereldwijd. Een belangrijk onderdeel daarvan is het goedkoper maken van energie.
Lees onze 'Internationale energiescenario's' publicaties.

Internationaal energie- en klimaatbeleid

Ontwikkelingslanden bieden ongekende mogelijkheden om een duurzame energievoorziening te realiseren. ECN helpt landen als Ghana, Kenia en Indonesië bij het opbouwen van kennis en capaciteiten. Daarmee stimuleren we de economische ontwikkeling, bestrijden we de armoede en zorgen we ervoor dat mensen toegang krijgen tot energie.

Wilt u meer weten wat wij voor de overheid in Kenia hebben gedaan? Lees dan het volgende artikel.

Lees onze 'Internationaal energie- en klimaatbeleid' publicaties.

Elektriciteitsmarkten en -netten

Om de toekomst van de elektriciteitsproductie, netten en transportstromen te kunnen bepalen, ontwikkelt ECN Europese scenario’s. Deze maken inzichtelijk of hernieuwbare energie kan worden ingepast in het elektriciteitssysteem, wat daar technisch voor nodig is en wat de kosten zijn. ECN houdt daarbij rekening met de regelgeving van nu en de toekomst.
Lees onze 'Elektriciteitsmarkten en -netten' publicaties.

Gasmarkten en infrastructuur

Samen met de belangrijkste spelers in de markt werkt ECN aan de vraag welke rol aardgas in de toekomstige energiesystemen speelt. Ook kijkt ECN naar de rol van groen gas en schaliegas en naar de vraag hoe de gasvoorziening betrouwbaar en betaalbaar kan worden gehouden en welke rol daarin is weggelegd voor de markt.
Lees onze 'Gasmarkten en infrastructuur' publicaties.

Meer weten?

Bent u geïnteresseerd of wilt u meer informatie over onze dienstverlening, neem dan contact met ons op.