Actueel

20 april 2009

ECN draagt bij aan ‘Staat van het Klimaat 2008’

Op maandag 20 april werd door het Platform Communication on Climate Change (PCCC) de publicatie ‘Staat van het Klimaat 2008; onderzoek en beleid nader verklaard’ aangeboden aan Staatssecretaris Tineke Huizinga-Heringa. Dat gebeurde in Nieuwspoort tussen 11.00 en 12.00 uur. ECN is een van de...[meer...]

7 april 2009

Met CO2-afvang en -opslag kunnen we tijd kopen

Stelt u zich eens voor. Een grote oliemaatschappij gaat bij u in de buurt op een kilometer diepte CO2 injecteren. Dan zou u wellicht een paar vragen hebben. Is dat nou nodig? En is het niet gevaarlijk? Een aantal inwoners van Barendrecht heeft die vragen gesteld nadat Shell zijn voornemen...[meer...]

22 januari 2009

Wegverkeer op elektriciteit en waterstof onmisbaar voor schone toekomst

Er is een hoofdrol weggelegd voor elektriciteit en waterstof in het wegverkeer om in de toekomst de CO2 -uitstoot sterk te verminderen. Dit blijkt uit een studie van het Energieonderzoek Centrum Nederland (ECN) over de bijdrage die duurzame innovatie in het wegverkeer kan leveren aan de...[meer...]

19 december 2008

EU klimaatplan historisch ondanks afzwakking

De Europese Unie heeft in de afgelopen weken zowel uitbundige lof als heftige kritiek ontvangen voor haar pakket maatregelen op het terrein van het energie- en klimaatbeleid. Hoofdreden voor de kritische uitingen was de afzwakking van dit pakket zoals eerder dit jaar voorgesteld door de Europese...[meer...]

19 december 2008

Poznan: mislukking of succes?

Er is geen helder beeld over het resultaat van de VN klimaattop in Poznan. Er wordt gemeld dat al het mogelijke is bereikt, maar ook wordt gesproken van een mislukking. De 14de ‘Conference of the Parties’ (COP, klimaattop), zoals de conferentie officieel genoemd wordt, vond de afgelopen twee weken...[meer...]

28 oktober 2008

Vooraanstaande onderzoeksinstituten richten ‘European Energy Research Alliance’ op

Petten/Parijs - ECN behoort tot “founding partners” Het Energieonderzoek Centrum Nederland (ECN) richt met negen andere vooraanstaande onderzoeksinstituten in Europa de European Energy Research Alliance (EERA) op. Samen beschikken de energieonderzoeksinstituten jaarlijks over een R&D budget van...[meer...]

23 juni 2008

Energierapport 2008 houdt vele opties open

“Duidelijk dat doorbraken nodig zijn, maar nog te weinig leiderschap” Het Energierapport dat minister Van der Hoeven vorige week presenteerde is een verbetering: onderkend wordt dat technologische doorbraken nodig zijn, het gedrag van verbruikers moet veranderen en de infrastructuur moet worden...[meer...]

4 juni 2008

Geen SDE subsidie voor warmtekrachtkoppeling

Het ministerie van Economische Zaken heeft op 28 mei bekend gemaakt dat er in 2008 geen subsidie zal worden verleend voor warmtekrachtkoppeling (WKK) binnen de regeling Stimulering Duurzame Energieproductie (SDE). Het ministerie baseert deze beslissing op onderzoek van ECN naar de rentabiliteit van...[meer...]

2 juni 2008

Debat over Europese regelgeving voor de stimulering van hernieuwbare energie

Op 13 mei heeft in Brussel een debat plaatsgevonden over de conceptrichtlijn die in januari door de Europese Commissie is gelanceerd over de stimulering van hernieuwbare energie. Het debat is georganiseerd door de Brusselse denktank CEPS (Centre for European Policy Studies) en ECN. Dit is een...[meer...]

21 april 2008

Doorbraak schone zeescheepvaart in lijn met ECN-advies

Het Energieonderzoek Centrum Nederland (ECN) is verheugd over het principe akkoord dat de Internationale Maritieme Organisatie (IMO) onlangs heeft bereikt over het terugdringen van luchtvervuiling door scheepvaart. Dit is een spectaculaire stap richting een beter milieu.[meer...]

18 april 2008

Nuancering biobrandstoffen

In de NRC van zaterdag 12 april stond een artikel over biobrandstoffen. ECN-medewerker Marc Londo (beleidsstudies) en anderen reageren daarop met het volgende opinieartikel.[meer...]

14 maart 2008

Ruimte genoeg voor biobrandstoffen in Europa

Petten - De EU biobrandstoffendoelstelling voor 2020 van 10% kan gehaald worden met behulp van conventionele grondstoffen en huidige technologie, zonder ingrijpende veranderingen in gebruik van landbouwgrond en gevolgen voor het milieu. Het is echter de verwachting dat alleen geavanceerde tweede...[meer...]

19 februari 2008

Balkenende ontvangt ‘De Staat van het Klimaat 2007’

De jaarlijkse inventarisatie van de stand van zaken en nieuwe ontwikkelingen op het gebied van klimaatonderzoek en klimaatbeleid, werd op dinsdag 19 februari in Nieuwspoort in Den Haag aangeboden aan minister president Jan Peter Balkenende. De Staat van het Klimaat 2007 is samengesteld door het...[meer...]

24 januari 2008

Klimaatplan Brussel getuigt van gezond verstand

Petten - Het klimaatplan dat de Europese Commissie (EC) op 23 januari 2008 heeft gepresenteerd, getuigt van gezond verstand. De commissie heeft over het geheel genomen de juiste keuzes gemaakt in haar streven de uitstoot van broeikasgassen fors te verminderen en de energievoorziening duurzamer te...[meer...]

15 januari 2008

Belangrijke resultaten klimaattop op Bali

Het resultaat van de 13e klimaattop op Bali (COP13) was over de gehele wereld voorpaginanieuws. Na een aanvankelijk dramatisch verloop werd toch nog overeenstemming bereikt over een 'Actieplan' voor een nieuw klimaatverdrag. De deadline voor een opvolger van Kyoto is op 2009 gesteld, als de...[meer...]

6 december 2007

Energievisie ECN/NRG richtinggevend voor kabinetsbeleid

Petten - Ministers Van der Hoeven (EZ) en Cramer (VROM) zullen de EnergieVisie 2050 van ECN/NRG betrekken bij de innovatie-agenda voor het kabinetsbeleid. Dat hebben de ministers meegedeeld aan de Tweede Kamer. De ECN/NRG EnergieVisie geeft richting aan het innovatie- en energiebeleid voor de...[meer...]

30 oktober 2007

IEA-rapport: meer duurzame warmte en koude uit zonnecollectoren, aardwarmte en biomassa

ECN draagt bij aan beleidsrapport - Warmte bepaalt een groot deel van de vraag naar energie. Op dit moment wordt in Nederland deze vraag hoofdzakelijk ingevuld met aardgas. Een zojuist verschenen IEA-rapport, waaraan door ECN is bijgedragen, brengt de mogelijkheden in kaart voor het toepassen van...[meer...]

2 oktober 2007

ECN brengt stand van zaken kernenergie in kaart

De Sociaal Economische Raad (SER) heeft ECN een fact-finding studie laten uitvoeren waarin feiten en gegevens over kernenergie zijn verzameld. Op basis van deze studie bereidt de SER een advies voor over de rol van kernenergie in de toekomstige energievoorziening. [meer...]

18 september 2007

Energie- en klimaatbeleid kabinet geeft forse maar onzekere effecten

Het energie- en klimaatbeleid van de overheid zet een flinke stap in de richting van de amitieuze doelen die het kabinet heeft gesteld. Maar de effecten zijn onzeker, concluderen ECN en MNP. Aanzienlijke beleidsinspanningen zijn nodig. In het Coalitieakkoord zijn ambitieuze doelen voor energie-...[meer...]

Resultaten 181 t/m 200 van 215