Actueel

13 april 2010

Nieuw en beter beleid nodig voor een CO2-vrije Europese elektriciteitsvoorziening in 2050

Vandaag, 13 april, maakt de European Climate Foundation (ECF) de Roadmap 2050 bekend tijdens een bijeenkomst in Brussel waaraan de Eurocommissarissen voor Energie en voor Klimaat deelnemen. De Roadmap 2050 geeft routekaarten om de elektriciteitsvoorziening CO2-vrij te maken, met varianten die...[meer...]

29 maart 2010

CO2 afvang en opslag: noodzaak met hindernissen

De afgelopen weken is de technologie CO2 afvang en opslag (CCS) veel in het nieuws geweest, onder meer door uitspraken van ECN-onderzoeker Heleen de Coninck in De Volkskrant op 20 maart en een rapportage van Zembla van 28 maart. ECN stelt zich op het standpunt dat CCS de technische, economische en...[meer...]

23 maart 2010

Grootschalige productie van hoogrendement zonnecellen ontwikkeld door Yingli, Tempress en ECN

Yingli Green Energy Holding, één van ’s werelds meest vooraanstaande producenten van verticaal geïntegreerde PV-producten, heeft een uitbreiding van 300 MW productiecapaciteit voor n-type monokristallijne silicium zonnecellen en modules in China aangekondigd. Het doel van deze uitbreiding is om een...[meer...]

12 maart 2010

PowerMatching City: Europese primeur voor een slim stroomnet

In de toekomst gaat de elektriciteit in het stroomnet twee kanten op. Dankzij zonnepanelen en micro WKK-installaties worden consumenten tevens producenten van stroom. Goed voor het klimaat maar dit vereist wel een slimmer stroomnet, een zogeheten Smart Grid. ECN ontwikkelde voor smart grids de...[meer...]

11 maart 2010

Valkuilen en beleidsopties van biobrandstoffen, commoditymarkten en wereldwijde duurzaamheid

Op 16 maart presenteert Ayla Uslu, coördinator van het ELOBIO-project, de belangrijkste conclusies van het project dat wordt uitgevoerd in het kader van het Intelligent Energy Europe programma. [meer...]

24 februari 2010

ECN leidt VN-project dat CCS roadmap gaat ontwikkelen

Het Energieonderzoek Centrum Nederland (ECN) gaat een prestigieus project leiden dat gecoördineerd wordt door de United Nations Industrial Development Organization (UNIDO). Het doel van dit project is de ontwikkeling van een wereldwijde technologische roadmap voor de toepassing van CO2- afvang en...[meer...]

3 februari 2010

ECN draagt bij aan Staat van het Klimaat 2009

Actueel onderzoek en beleid nader verklaard Minister Jacqueline Cramer heeft op 3 februari het eerste exemplaar in ontvangst genomen van de ‘Staat van het Klimaat 2009’. De brochure van het Platform Communication on Climate Change (PCCC*) biedt een overzicht van relevante ontwikkelingen op het...[meer...]

22 december 2009

Kopenhagen vraagt om heroriëntering internationale aanpak klimaatverandering

Als emissiereductie niet werkt, probeer het dan met afspraken over klimaattechniek [meer...]

11 november 2009

Perslunch over Duurzaam Verkeer

Welke richting slaan we in met duurzaam verkeer? Op 1 december geeft ECN haar vijfde perslunch.[meer...]

29 september 2009

Heleen de Coninck pleit voor technologie in klimaatverdragen

Een interview in NRC met Heleen de Coninck door Paul Luttikhuis op woensdag 23 september.[meer...]

14 september 2009

Mini-symposium Energie- en klimaatbeleid

‘Hoe ver kan de overheid gaan?’[meer...]

8 september 2009

ECN-IVM symposium: is technologie de sleutel voor Kopenhagen?

Met het doel academici, onderhandelaars en politici bij elkaar te brengen, organiseren ECN en IVM opp 18 september 2009 gezamenlijk een symposium over de rol van technologie in de klimaatonderhandelingen. Spreker zijn onder meer Ruud Lubbers,  Robert Socolow (Princeton University) en Bert Metz...[meer...]

22 juli 2009

ECN Zomer Academie

Op 3 en 4 september 2009 organiseert de unit Beleidsstudies de eerste editie van de ECN Zomer Academie. In de vorm van een workshop met de titel Duurzame energie: Feiten, Fictie, Toekomst geven verschillende experts van Beleidsstudies informatieve lezingen en begeleiden zij discussies over duurzame...[meer...]

17 juli 2009

Kopenhagen, klimaatverandering en CO2 afvang en opslag

In december van dit jaar wordt in Kopenhagen een nieuw klimaatverdrag afgesloten. Waarschijnlijk zal dat meer dan het huidige Kyoto Protocol aandacht besteden aan specifieke technologieën. Een van de technologieën die sterk in de belangstelling staat is CO2 afvang en opslag (Carbon Capture and...[meer...]

8 juli 2009

Eerlijker verdeelsleutel voor CO2-reductie kan bijdragen aan nieuw klimaatverdrag

Petten - ECN-onderzoeker Heleen de Coninck maakt deel uit van een internationaal onderzoeksteam dat deze week een artikel heeft gepubliceerd over hoe de doelstellingen voor CO2-reductie eerlijker over landen kunnen worden verdeeld. Niet landengemiddelden maar sterk vervuilende individuen zijn in...[meer...]

18 juni 2009

ECN draagt bij aan studie naar duurzaamheid biobrandstoffen in 2020

Op de vraag of biobrandstoffen duurzaam kunnen zijn in 2020 wordt in een gezamenlijke studie van ECN met Wageningen Universiteit en Research Centrum, Ecofys en het Planbureau voor de Leefomgeving antwoord gegeven. De conclusie is dat bij een 10% bijmengdoelstelling door Nederland in 2020 niet aan...[meer...]

28 mei 2009

ECN werkt samen met toonaangevend Amerikaans onderzoekinstituut

Het Energieonderzoek Centrum Nederland (ECN) heeft met het Amerikaanse onderzoekinstituut NREL een samenwerkingscontract afgesloten. De samenwerking is gericht op een aantal specifieke gebieden zoals beleidsstudies en energieanalyses, windenergie en zonne-energie. [meer...]

29 april 2009

Energie en klimaatdoelen vereisen stevig aanvullend beleid

De beleidsinstrumenten uit het werkprogramma Schoon en Zuinig hebben substantiële effecten, maar de gestelde klimaat- en energiedoelen voor 2020 worden daarmee niet gehaald. Daarvoor is aanvullend, mogelijk meer verplichtend beleid nodig. Ook een verlaging van het emissieplafond in het Europese...[meer...]

29 april 2009

Monitor Schoon en Zuinig beschikbaar

Wat nu het effect is op nationaal niveau van het met het werkprogramma ‘Schoon en Zuinig ingezette beleid is nog niet goed te bepalen. Wel is duidelijk dat er op een aantal terreinen uit het werkprogramma al substantiële voortgang is geboekt. Zo is het aandeel duurzame elektriciteit en...[meer...]

Resultaten 161 t/m 180 van 215