Actueel

15 november 2010

Versnelling nieuwe generatie energietechnologieën door Europese samenwerking

EERA lanceert drie nieuwe energieonderzoeksprogramma’s, waarin meer dan 1000 onderzoekers afkomstig van bijna 100 verschillende onderzoeksorganisaties samenwerken met als doel de ontwikkeling van een nieuwe generatie energietechnologieën te versnellen. [meer...]

11 november 2010

Passiefhuizen probleemloos leren ontwerpen in Leergang Passief Bouwen

Het Passiefhuis is een constructiewijze voor zowel nieuwbouw als voor renovatie, gericht op een zeer laag energiegebruik voor ruimteverwarming. Zo’n huis presteert beter dan een woning met een EPC (Energie Prestatie Coëfficiënt) van 0,4. In heel Europa, en ook daarbuiten, is de belangstelling voor...[meer...]

4 november 2010

ECN Windenergie en MARIN samen in offshore windenergie

Een krachtige wind is prettig voor de beheerder van een windpark op zee. Dan leveren zijn windturbines lekker veel elektriciteit. Maar diezelfde wind zorgt tegelijkertijd voor een flinke deining van de zee waarin de fundering van de turbines staat. Welke belastingen oefenen de kolkende stroming en...[meer...]

3 november 2010

Omgaan met kritiek op CCS

Een korte engelstalige film met ECN-onderzoeker Heleen de Coninck in de hoofdrol.[meer...]

20 oktober 2010

Bob van der Zwaan Bijzonder Hoogleraar Internationale Betrekkingen

Amsterdam/Petten - De Johns Hopkins University heeft Bob van der Zwaan per 1 september 2010 benoemd tot bijzonder hoogleraar internationale betrekkingen. De leerstoel maakt deel uit van Johns Hopkins University’s School of Advanced International Studies (SAIS) in Bologna en is met name gericht op...[meer...]

17 september 2010

ECN publiceert NREAP datarapport over EU-lidstaten

De nationale actieplannen voor hernieuwbare energie (NREAP) zijn documenten waarin Europese lidstaten uitleggen hoe ze denken hun hernieuwbare energiedoelen voor 2020 te bereiken. Daarbij gaat het vooral om de te bewandelen wegen. De Europese commissie verplicht haar EU-lidstaten om jaarlijks...[meer...]

9 september 2010

Paul Korting nieuwe directievoorzitter ECN

Paul Korting (56), thans algemeen directeur Industrie & Techniek bij TNO, is door de Raad van Toezicht van ECN benoemd tot opvolger van Ton Hoff als directievoorzitter van ECN. Zijn benoeming gaat in per 1 december 2010. Ruud Lubbers, voorzitter van de Raad van Toezicht van ECN, zegt: “Paul...[meer...]

8 september 2010

Conferentie in Amsterdam luidt nieuwe fase in voor CO2-afvang, transport en opslag

Wereldwijde uitwisseling van kennis en ervaring Onder het motto ‘Van onderzoek naar realisatie’, zullen 1500 internationale experts van 19 tot 23 september 2010 in Amsterdam discussiëren over het afvangen, transporteren en opslaan van het broeikas kooldioxide (CO2). In een fase waarin grote...[meer...]

7 juli 2010

Synergie in toepassing van hernieuwbare energie en elektrisch vervoer

Hernieuwbare energiebronnen – zoals wind- en zonne-energie – kunnen de ontwikkeling van schone en efficiënte wegvervoersystemen bevorderen, en andersom. Dit blijkt uit een onderzoek in opdracht van IEA-RETD (International Energy Agency Implementing Agreement for Renewable Energy Technology...[meer...]

6 juli 2010

Membraanreactor wint TU/e Design Award 2010

De Spanjaard Francisco Zaragoza Martin heeft een elektriciteitscentrale ontworpen met een nieuw type membraanreactor. Het gaat om een centrale met pre-combustion technologie waarin zijn reactor met het door ECN gepatenteerde membraanreactorsysteem waterstof scheidt van CO2. De resterende CO2 kan...[meer...]

22 juni 2010

ECN Jaarverslag 2009 in 20 minuten-uitvoering

Het jaarverslag 2009 van ECN is gereed. In 20 minuten bent u zo goed als volledig bijgepraat, volgende maand komt een 40-minutenversie uit. Het ECN-jaarverslag is doorgaans een kloeke verantwoording van het onderzoeks- en ontwikkelingswerk aan duurzame energietechnologie. De informatiehonger...[meer...]

18 juni 2010

Zeewierprojecten Noordzee worden concreet

Onlangs besloot de overheid om aan vier zeewierprojecten subsidie toe te kennen. Daarmee zetten we een belangrijke stap vooruit om tot teelt van deze nieuwe vorm van biomassa in de Noordzee te komen. ECN neemt in twee van deze projecten deel. Onderzoekers van Biomassa, Kolen & Milieuonderzoek...[meer...]

3 juni 2010

Pedro Sayers benoemd tot Adjunct-Directeur Financiën en Bedrijfsvoering

Met ingang van 1 juni 2010 is Pedro Sayers benoemd tot adjunct-directeur Financiën en Bedrijfsvoering voor ECN. Zijn benoeming volgt na een interne sollicitatieronde met senior-management en instemming van de Raad van Toezicht en de Ondernemingsraad op de voortzetting van een driehoofdige...[meer...]

1 juni 2010

Hoe biomassa duurzaam in te zetten?

Biomassa is volgens sommigen een belangrijke duurzame energiebron. Op termijn kan deze optie prima de fossiele bronnen vervangen. Weer anderen wijzen op de dramatische gevolgen voor de voedselvoorziening, als boeren energiegewassen gaan telen in plaats van voedselgewassen. Over dit spraakmakende...[meer...]

18 mei 2010

EIMRA richt zich op scheidingstechnologieën voor duurzame energiesystemen

Een belangrijk deel van het Europese membraanonderzoek richt zich op de scheidingstechnologieën die nodig zijn voor schone en duurzame energiesystemen. Om de huidige ontwikkelingen te versnellen hebben vijf vooraanstaande energieonderzoekinstituten besloten hun samenwerking op het gebied van...[meer...]

5 mei 2010

ECN organiseert perslunch energie efficiency en energiebesparing

Op dinsdag 18 mei organiseert het Energieonderzoek Centrum Nederland (ECN) de zevende perslunch. Het onderwerp is energie efficiency en energiebesparing.[meer...]

29 april 2010

Veel windenergie inpassen in elektriciteitsnet is mogelijk

Het Energieonderzoek Centrum Nederland (ECN) heeft in opdracht van het ministerie van Economische Zaken onderzoek gedaan naar ‘Brandstofmix elektriciteit 2020: Inventarisatie, mogelijke problemen en oplossingsrichtingen’. Daaruit blijkt dat Nederland in 2020 exportland voor elektriciteit zou kunnen...[meer...]

29 april 2010

Nederland haalt energie- en klimaatdoelen niet

Nederland dreigt de doelen te missen voor de terugdringing van broeikasgassen, energiebesparing en het aandeel duurzame energie. Ook mét de maatregelen die het kabinet voor zijn val overwoog, blijven de energiedoelen van de regering voor 2020 buiten bereik. Niettemin heeft het kabinetsbeleid...[meer...]

29 april 2010

Landbouwsector onmisbaar voor duurzame energie

Stimuleer eigen gebruik en kringloopsluiting De agrarische sector speelt een belangrijke rol bij het realiseren van duurzame energie in Nederland. De overheid kan dit verder ondersteunen door opwekking en gebruik van duurzame energie binnen landbouw¬bedrijven te stimuleren, gebruikmaking van...[meer...]

27 april 2010

Flexibiliteitmechanismen maken het halen van doelen goedkoper

Naarmate de datum dichterbij komt waarop de lidstaten hun gedetailleerde actieplannen voor het halen van de duurzame energiedoelstellingen moeten indienen, trekken de flexibele instrumenten van de richtlijnen voor duurzaam steeds meer de aandacht. Jaap Jansen, senior onderzoeker bij ECN-unit...[meer...]

Resultaten 141 t/m 160 van 215