Actueel

20 februari 2012

Duurzame leefstijlen verspreiden zich over Europa

Nieuwe initiatieven en sociale innovatie inspireren een verschuiving naar duurzame, hoogwaardige leefstijlen in Europa in 2050. [meer...]

2 februari 2012

Nieuwe koers ECN: met en voor de markt

Op 3 februari 2012 heeft de directie het ECN Strategieplan 2012-2015 aangeboden aan Mark Dierikx, directeur-generaal Energie, Telecom en Mededinging van het ministerie EL&I.[meer...]

20 januari 2012

Kabinet steunt komst nieuwe reactor Petten

Het kabinet staat positief tegenover de realisatie van de nieuwe reactor PALLAS. Dat heeft het ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie vandaag bekend gemaakt. Hiermee is aan een belangrijke voorwaarde voor de verdere voortzetting van het PALLAS-project voldaan.[meer...]

18 januari 2012

Praktische informatie op maat kan impact energielabel vergroten

De huidige invloed van het energielabel bij aankoop- en renovatiebeslissingen van woningeigenaren blijkt beperkt. Maar meer maatwerk kan de invloed van energielabels vergroten. Huishoudens willen graag praktische informatie op maat over energiebesparing in hun eigen woning. Dit blijkt uit een, door...[meer...]

19 december 2011

Veel Nederlanders zijn energieanalfabeet

Nederlanders weten weinig over kooldioxide (CO2), fossiele brandstoffen en de Nederlandse energievoorziening. Dat is een probleem. Om Nederlandse burgers op een zinvolle manier te kunnen betrekken bij een debat over toekomstige energieopties is het belangrijk dat mensen goed geïnformeerd zijn....[meer...]

7 december 2011

Europese samenwerking in energieonderzoek werpt vruchten af

Door samen te werken kunnen energieonderzoeksorganisaties in Europa de ontwikkeling van koolstofarme technologieën versnellen. De organisaties hebben hun krachten gebundeld in de European Energy Research Alliance (EERA), waarin ze via gezamenlijke onderzoeksprogramma’s (Joint Programmes) hun...[meer...]

7 december 2011

Koolstofarme ontwikkelingsstrategieën: “bereidwilligheid” verschilt per land

Koolstofarme strategieën (Low-Carbon Development Strategies – LCDS) hebben in de klimaatonderhandelingen de aandacht getrokken als een zacht alternatief voor vrijwillige of verplichte nationale doelstellingen voor broeikasgasemissiereductie, vooral voor ontwikkelingslanden. Een aantal landen zijn...[meer...]

6 december 2011

”Spoorzoeken en wegbereiden”, een reisgids voor de energietransitie

Energieonderzoek Centrum Nederland (ECN) heeft een reisgids voor de energietransitie gepubliceerd. Deze gids biedt tips & tricks voor beleidsmakers op weg naar een duurzame energiehuishouding. De gids brengt in kaart welke uitdagingen een beleidsmaker op de weg van de transitie kan tegenkomen, en...[meer...]

22 november 2011

Emissiekaarten van Europa voor doeltreffend klimaatbeleid

Om onafhankelijk te bepalen of Europees klimaatbeleid effect heeft, is nauwkeurige vaststelling van concentraties en uitstoot van niet-CO2 broeikasgassen essentieel. Cruciaal hierbij is een goede en betrouwbare meetinfrastructuur. Vanaf vandaag stuurt Energieonderzoek Centrum Nederland (ECN) 34...[meer...]

17 november 2011

Inschatting effecten Green Deals

De Rijksoverheid heeft afspraken gemaakt met bedrijven, organisaties en andere overheden over het realiseren van duurzame projecten: bijvoorbeeld projecten voor energiebesparing of opwekking van hernieuwbare energie. Inmiddels zijn er 59 van deze ‘Green Deals’ getekend. Het PBL en het ECN maakten...[meer...]

16 november 2011

Alleen mix van technieken maakt schone economie in 2050 mogelijk

Nederland kan in 2050 80% minder broeikasgassen uitstoten. Daarvoor is het nodig nu al in te zetten op een mix van 4 elementen: energiebesparing, biomassa, CO2-afvang en opslag, en schone elektriciteit. Dat staat in het vandaag verschenen rapport ‘Naar een schone economie in 2050: routes verkend’,...[meer...]

11 november 2011

Internationaal team jaagt op broeikasgassen

Een internationaal team van wetenschappers, beleidsmakers en vertegenwoordigers uit de industrie nam op vrijdag 4 november deel aan een door Energieonderzoek Centrum Nederland (ECN) georganiseerde “plume hunting” excursie. Tijdens deze excursie werden broeikasgasemissies op diverse locaties in...[meer...]

8 november 2011

Subsidies SDE+ in lijn met advies ECN en KEMA

De minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie (EL&I) heeft op 3 november een brief naar de Tweede Kamer gestuurd over de openstelling van de SDE+ in 2012. Met de SDE+ wordt duurzame energie gesubsidieerd. Net als in voorgaande jaren stelt de minister voor om het beleid voort te...[meer...]

24 oktober 2011

Forse besparing energierekening huishoudens mogelijk

Maatwerk in beleid is nodig Voor vier op de vijf huishoudens is het rendabel om één of meer energiebesparende maatregelen te installeren in hun woning. Gemiddeld kan daardoor 22 procent bespaard worden op de energierekening. In de praktijk blijken er grote verschillen tussen huishoudens te...[meer...]

11 oktober 2011

CCS in Nederlandse industrie mondiaal warm aanbevolen

Bij CO2 afvang en opslag (CCS), een technologie om klimaatveranderingveroorzakende emissies van CO2 te verminderen, denken veel mensen vaak alleen aan kolencentrales. CO2 kan echter ook worden afgevangen bij industriële toepassingen zoals de chemische industrie, de staalindustrie en...[meer...]

10 oktober 2011

ECN: “Rathenau Instituut waarschuwt terecht tegen optimisme in energie”

Het boek ‘Energie in 2030: Maatschappelijke keuzes van nu’ bevat een studie van het Rathenau Instituut naar de ontwikkelingen rond alle energiebronnen. Energieonderzoek Centrum Nederland (ECN) onderschrijft het rapport. [meer...]

8 september 2011

“Groen gas is de motor voor duurzame energie”

Dit zei minister Verhagen van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie (EL&I) op 6 september tijdens de lancering van de Stichting Groen Gas Nederland en toezegging van de eerste stimuleringsregeling voor duurzame energie (SDE+). Energieonderzoek Centrum Nederland (ECN) is zeer blij met de ambities...[meer...]

5 september 2011

Wim Sinke geëerd met prestigieuze prijs voor bijzondere verdiensten in PV

Op 5 september heeft Prof.dr. Wim Sinke, senior staflid Programma & Strategie bij de unit Zonne-energie van het Energieonderzoek Centrum Nederland (ECN) de prestigieuze ‘Becquerel Prize’ in ontvangst genomen tijdens de 26e editie van de European Solar Energy Conference and Exhibition in Hamburg,...[meer...]

22 juni 2011

Klimaatadaptatie elektriciteitssector kan Europa € 15-19 miljard per jaar kosten

Recent onderzoek dat Ecorys in samenwerking met Energieonderzoek Centrum Nederland (ECN) en Nuclear Research and consultancy Group (NRG) heeft uitgevoerd in opdracht van de Europese Commissie, laat zien dat het ‘climate proof’ maken van de Europese energiesector per jaar tussen 15 en 19 miljard...[meer...]

15 juni 2011

Betrokkenheid in CCS trajecten nader verklaard

Onder de titel “Communicatiestrategieën en het betrekken van stakeholders in CCS-projecten: resultaten van het Europese NEARCO2 project" wordt in juni een workshop georganiseerd in Londen en Madrid. [meer...]

Resultaten 101 t/m 120 van 215