Actueel

1 november 2012

Doelstelling van 16% duurzame energie vraagt om extra windparken op zee en inzetten extra biomassa in kolencentrales

De 2,4 miljard extra die het nieuwe kabinet Rutte II structureel voor duurzame energie beschikbaar stelt, zou toereikend kunnen zijn om tot 16% duurzame energie in 2020 te komen. Dit vraagt om een evenwichtige ontwikkeling van duurzame warmte, groen gas en hernieuwbare elektriciteit. Het vorige...[meer...]

24 oktober 2012

Ongekende wereldwijde samenwerking ter bevordering van groene groei van start

Vorige week is de Green Growth Best Practice Initiative (GGBP) van start gegaan. Dit initiatief is ontwikkeld om overheden te helpen bij verbetering van de kwaliteit van planning en implementatie van groene groei door middel van analyse en ‘peer-to-peer learning’. Het initiatief richt zich op...[meer...]

3 oktober 2012

Europees maritiem ruimtelijke ordeningsbeleid nodig voor grootschalige toepassing van offshore hernieuwbare energieopwekking

Voor elektriciteitsopwekking van offshore hernieuwbare energie in Europese zeebekkens, zoals wind-, golfslag- en getijde-energie, is beter geïntegreerd en grensoverschrijdend maritiem ruimtelijke ordeningsbeleid (MRO) nodig. Dit zou gerealiseerd kunnen worden in de vorm van een nieuwe richtlijn...[meer...]

12 september 2012

Perslunch ECN en PBL over schoon, betrouwbaar en betaalbaar wereldenergiesysteem

Op donderdag 27 september wordt met een perslunch de Global Energy Assessment (GEA) toegelicht, zowel op internationaal als nationaal niveau. Geïnteresseerde mediavertegenwoordigers kunnen zich aanmelden. [meer...]

4 september 2012

Toekomstig aandeel hernieuwbare energie vereist grote investeringen in Europese elektriciteitsinfrastructuur

Een aanzienlijke toename van het aandeel hernieuwbare energie tot 40-55 procent van de Europese energiemix rond 2050 zal hoge eisen stellen aan de Europese elektriciteitsinfrastructuur. Om aan deze eisen te voldoen, zullen aanzienlijke investeringen gedaan moeten worden in een nieuwe infrastructuur...[meer...]

28 augustus 2012

Nederland internationaal koploper uitrol elektrisch vervoer en oplaadpunten

Elektrisch vervoer Nederland in internationaal perspectief.[meer...]

27 augustus 2012

ECN ondersteunt planbureaus bij doorrekening verkiezingsprogramma´s

Onder de titel `Keuzes in kaart 2013-2017´ lanceren het Centraal Planbureau (CPB) en het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) vandaag een doorrekening van de verkiezingsprogramma´s. [meer...]

22 augustus 2012

Hernieuwbare energie: huidig beleid Nederland mist doelstelling 2020 ondanks sterke groei

Met het huidige beleid zal het aandeel hernieuwbare energie in Nederland stijgen van 4% in 2010 tot 7-10% in 2020. Dit is een sterke toename, maar desondanks onvoldoende om het Europese doel van 14% in 2020 te halen. Zelfs met de voorgenomen maatregelen van het Kabinet Rutte en het Lenteakkoord...[meer...]

25 juli 2012

Welvaartswinst van ambitieus klimaatbeleid berekend

Wat is de economische winst van vergaand klimaatbeleid in Nederland? En welke technologische opties komen daarbij in beeld? Dit zijn de twee centrale vragen in de studie "Kosten en baten van CO2-emissiereductiemaatregelen' die ECN en SEO Economisch Onderzoek samen voor het ministerie van...[meer...]

24 juli 2012

Wereldwijde samenwerking ter bevordering van duurzame ontwikkeling en hernieuwbare energie

De International Renewable Energy Agency (IRENA) en het Energieonderzoek Centrum Nederland (ECN) hebben een Memorandum of Understanding (MOU) ondertekend. Door samen te werken versterken beide partijen hun activiteiten op het gebied van efficiency en kwaliteit, met als uiteindelijk doel de...[meer...]

17 juli 2012

Business case voor CO2-afvang, toepassing en opslag in China binnen bereik

Met koolstofprijzen op een dieptepunt is het verrassend om te zien dat uit ECN-onderzoek blijkt dat een business case voor CCUS (carbon capture utilization and storage) in China nog steeds binnen bereik ligt. [meer...]

26 juni 2012

Voordelen concurrentie bij investeringen in gasinfrastructuur onbenut

De Europese gasmarkt is in beweging. Er moet de komende jaren flink worden geïnvesteerd in gasinfrastructuur, zoals pijpleidingen, gasopslag-faciliteiten en LNG-terminals. Om dit in goede banen te leiden, moet dit soort investeringen minder door Europa worden gereguleerd en moet er meer ruimte...[meer...]

21 juni 2012

Smart Grids vergen aanpassingen waar iedereen beter van wordt

Elektriciteitsnetwerken zijn essentieel voor een duurzame energievoorziening, maar de manier waarop bestaande netten nu zijn georganiseerd staat de realisatie in de weg. Smart Grids kunnen hier verandering in brengen maar dan moeten, volgens een nieuwe studie van ECN, de verschillende partijen...[meer...]

15 juni 2012

ECN medeorganisator van de International Energy Workshop in Kaapstad, 19 t/m 21 juni

In een wereld vol uitdagingen en onzekerheden voor milieu en economie vormt modellering een steeds belangrijker instrument in het omgaan met de complexiteit van energieplanning en beleidsontwikkeling. De International Energy Workshop (IEW) is een van de meest toonaangevende conferenties voor de...[meer...]

24 mei 2012

Ontwikkelingslanden worden ondersteund in nieuw klimaatregime

ECN en Ecofys hebben hun halfjaarlijkse update van het Annual Status Report on Nationally Appropriate Mitigation Actions (NAMA's) gepubliceerd. De NAMA´s zijn ontworpen om ontwikkelingslanden die daar aan toe zijn, te helpen hun ontwikkeling klimaatvriendelijker te maken. [meer...]

16 april 2012

Energiehulp in tijden van klimaatverandering

ECN-rapport over het ontwikkelen van ‘climate-compatible’ ontwikkelingsstrategieën.[meer...]

15 maart 2012

Barrière of kans: succesvolle transitie van conventionele naar innovatieve auto

Een transitie van het gebruik van conventionele auto's naar het gebruik van duurzame, innovatieve auto's, vergt een gedragsverandering. ECN onderzocht in opdracht van het ministerie van Infrastructuur en Milieu de percepties en attitudes van autobezitters ten aanzien van innovatieve auto's. Wat...[meer...]

8 maart 2012

Meer duurzame energie in gebouwen via innovatieve business modellen

In opdracht van de 'Implementing Agreement on Renewable Energy Technology Deployment (RETD) of the International Energy Agency' (IEA), onderzocht ECN nieuwe business modellen voor de implementatie van duurzame energie in gebouwen. Doel van het RE-BIZZ project was om beleidsmakers en marktpartijen...[meer...]

29 februari 2012

Ondergrondse CO2-opslag op de proef gesteld: is het veilig en doeltreffend?

Vandaag worden de resultaten van CO2ReMoVe, een EU-project over CO2-opslag, gepresenteerd op de slotconferentie in de buurt van Parijs. Meer dan 30 partners uit onderzoek en industrie uit Europa en daarbuiten werkten de afgelopen zes jaar samen in het CO2ReMoVe-project. Een belangrijke conclusie:...[meer...]

22 februari 2012

Perslunch ECN over duurzaam Nederland in 2050

Tijdens de perslunch op dinsdag 28 februari schetst ECN de grote lijnen in de complexe materie van de toekomst van de Nederlandse energiehuishouding. [meer...]

Resultaten 81 t/m 100 van 215