Actueel

16 mei 2014

Wat betekenen recente ontwikkelingen in het Duitse energiebeleid voor Nederland?

Op 15 mei organiseerden ECN en PBL een druk bezocht ochtendsymposium over de betekenis van het Duitse energiebeleid voor Nederland.[meer...]

14 april 2014

IPCC-rapport: tweegradendoel dreigt uit zicht te raken

Alleen met stevige nieuwe maatregelen zal de uitstoot van broeikasgassen genoeg afnemen om de opwarming van de aarde te beperken tot 2°C. Dit betekent een overgang naar een klimaatneutrale wereldeconomie, op basis van een grootschalige herziening van de energievoorziening. Hierbij spelen...[meer...]

21 maart 2014

Energie besparen zonder kapitaalkosten

De vastgoedsector heeft behoefte aan verlaging van de kosten van financiering en verruiming van de toegang tot financiering van energieprestatie bevorderende investeringen. Dat staat te lezen in het SER Energieakkoord. Marktpartijen worden opgeroepen om de inzet van Energy Service Company’s...[meer...]

7 maart 2014

ECN werkt mee aan allereerste wereldwijde beoordeling van best practices in groene groei

DUBAI – 4 maart 2014 – Het initiatief ‘Green Growth Best Practice’ (GGBP) heeft over de hele wereld de aanpak van groene groei vergeleken en daarvan een overzicht van belangrijkste bevindingen gepubliceerd. Vandaag is deze samenvatting gepresenteerd bij de 1st Global Conference on Partnership for...[meer...]

18 februari 2014

ECN stelt scenario’s op voor de energietoekomst in de transportsector

Hoe zou een duurzame toekomstige transportsector eruit kunnen zien? ECN heeft in samenwerking met CE Delft en TNO, in opdracht van het ministerie van I&M, met betrokken stakeholders scenario’s opgesteld voor de toekomstige mix van energiedragers voor de transportsector.[meer...]

16 januari 2014

ECN in Abu Dhabi

Volgende week komen de wereldspelers op het gebied van duurzame energie samen in de Abu Dhabi tijdens World Future Energy Summit (WFES) en International Water Summit (IWS). ECN neemt deel aan het Holland Paviljoen en ziet ernaar uit in gesprek te gaan met ambitieuze partijen op het gebied van...[meer...]

23 december 2013

ECN stelt datarapport samen over hernieuwbare energie in de Europese Lidstaten

Alle Europese Lidstaten zijn verplicht te rapporteren in het kader van de EU-Richtlijn voor Hernieuwbare Energie 2009/28/EC. Dit is een Europese richtlijn dat het gebruik van energie uit hernieuwbare bronnen stimuleert. Het legt hernieuwbare doelstellingen op aan alle Europese Lidstaten en schrijft...[meer...]

6 december 2013

Nederlandse woningen steeds energiezuiniger

Gas- en elektriciteitsverbruik gedaald, animo voor zonnepanelen groot [meer...]

5 december 2013

Hoe te voldoen aan artikel 7 van de Europese Energie Efficiëntie Richtlijn

Artikel 7 van de Europese Energie Efficiëntie Richtlijn verplicht lidstaten tot een efficiëntieverbetering van 1,5% per jaar tussen 2014 en 2020, en vertaalt dit in een cumulatief doel voor energiebesparingen[meer...]

29 november 2013

Een wereld te winnen buiten de COP

Een blog van Donald Pols, manager internationaal klimaatbeleid bij ECN. Hij bezocht deze maand zijn tiende COP.[meer...]

28 november 2013

ECN helpt feiten en fictie te scheiden

Onlangs verscheen Energietrends 2013, opgesteld door ECN en de branche-organisaties Energie-Nederland en Netbeheer Nederland. De partners bieden met deze jaarlijkse rapportage een feitelijke basis voor de discussie over energievoorziening in Nederland. In de rapportage komen vier thema's aan de...[meer...]

11 oktober 2013

Hernieuwbare energie levert potentieel 20.000 banen op vanaf 2017

ECN, Energie-Nederland en Netbeheer Nederland hebben de gevolgen van de toename van hernieuwbare energie voor het energiesysteem in kaart gebracht. In de vandaag verschenen publicatie staan vier thema’s centraal; de elektriciteitsmarkt, de energievoorziening, slimme netten en de arbeidsmarkt. Een...[meer...]

7 oktober 2013

Reactie van ECN op brief van Nationaal Kritisch Platform Windenergie

Verschillende media hebben afgelopen weekeinde in hun berichtgeving aandacht gegeven aan een brief van elf leden van het Nationaal Kritisch Platform Windenergie (NKPW) aan minister Kamp betreffende de kosten van het energieakkoord. Daarin werd gesuggereerd dat ECN “gekleurde informatie” verstrekt...[meer...]

26 september 2013

Mogelijke effecten van vervroegde sluiting van de vijf oudste Nederlandse kolencentrales

ECN heeft in een notitie de mogelijke effecten van het vervroegd sluiten van de vijf oudste kolencentrales in Nederland geschetst als onderdeel van het (op moment van schrijven) nog te sluiten Energieakkoord.[meer...]

12 september 2013

Aardgas kan uitstoot transportsector beperken

CE Delft, ECN en TNO evalueren opties voor alle transportmodaliteiten [meer...]

6 september 2013

Energieakkoord: Afspraken behoeven verdere uitwerking

Op verzoek van de SER hebben ECN en PBL een inschatting gemaakt van de effecten van de in het Energieakkoord voor duurzame groei afgesproken maatregelen. Het akkoord is uniek in de vergaande betrokkenheid van stakeholders en kan een trendbreuk worden in de manier waarop we voor de lange termijn...[meer...]

20 maart 2013

Verkenning mogelijke klimaatmaatregelen Lokale Klimaatagenda

Voor de uitvoering van de Lokale klimaatagenda ‘Werk maken van klimaat’ kunnen verschillende beleidsmaatregelen worden ingezet. De maatregelen die betrekking hebben op energiebesparing binnen de bestaande gebouwde omgeving hebben een substantieel positief effect op de CO2-emissies en op de...[meer...]

19 maart 2013

Negeren van bezorgdheid valkuil in (schalie)gasdebat

Kort nadat het Staatstoezicht op de Mijnen de overheid adviseerde om de gaswinning in Groningen te beperken, grijpt in Nederland de schaliegaskoorts om zich heen. In beide discussies staan techno-economische argumenten lijnrecht tegenover de zorgen van burgers. Niet voor het eerst. Het patroon van...[meer...]

8 maart 2013

Spoedig aanbesteden nodig om 16% doel hernieuwbare energie in 2020 te halen

Het regeerakkoord stelt een doel van 16% hernieuwbare energie in 2020. Dit doel lijkt binnen bereik te liggen, wanneer een voldoende ondersteunend beleidskader tijdig wordt vastgesteld. In opdracht van Stichting Natuur en Milieu en Energie-Nederland heeft ECN onderzocht op welke momenten de...[meer...]

23 november 2012

Energie Trends 2012: Grote spreiding energieverbruik huishoudens

Het energieverbruik per huishouden verschilt behoorlijk, zowel voor elektriciteit als voor gas. Gemiddeld verbruikt een huishouden 3.312 kWh elektriciteit en 1.484m³ gas. Dit en meer wetenswaardigheden over energie staan in het boek Energie Trends 2012 dat vandaag is gepubliceerd door...[meer...]

Resultaten 61 t/m 80 van 215