Actueel

16 juli 2015

Massaal elektrisch rijden gaat niet vanzelf

In 2050 moeten alle personenauto’s in Europa aangedreven worden door een elektromotor, waarbij de elektriciteit komt uit batterijen of waterstof-brandstofcellen. Dat lijkt cruciaal om de Europese CO2 reductiedoelstelling voor transport te halen. Maar hoe zorgen landen ervoor dat er genoeg...[meer...]

15 juli 2015

ECN roept zware industrie op om energiegebruik aan te pakken

Recentelijk hebben de overheid en de zware industrie een raamwerk voor nieuwe één-op- één afspraken gemaakt om te komen tot energiebesparing. De industrie is verantwoordelijk voor meer dan een kwart van de Nederlandse CO2 uitstoot en energievraag. Minder dan 1% daarvan is hernieuwbare opgewekte...[meer...]

24 juni 2015

ECN presenteert rapport “Hoe beperken we de Nederlandse gasvraag?”

In opdracht van Greenpeace heeft ECN gekeken naar de vraag of het mogelijk is om in 2020 de vraag naar gas met 10 miljard kuub (een kwart van wat er in Groningen gewonnen wordt) te beperken. Welke maatregelen zijn er per sector mogelijk? Wat zijn eventuele belemmeringen en welk beleid kan helpen...[meer...]

8 juni 2015

Ritsen op de energiesnelweg

Duurzame energiebronnen zijn sterk in opkomst. Vorig jaar is het aantal zonnepanelen in Nederland verdubbeld. Een succes? Zeker, maar nu wordt het tijd dat fossiele en duurzame energie gaan ‘ritsen’ op de energiesnelweg. ECN helpt bedrijven en overheden bij systeemintegratie. Leer om te gaan met...[meer...]

28 mei 2015

Alle nieuwe auto’s vanaf 2035 elektrisch gaat niet vanzelf

Onderzoek ECN toont noodzakelijke stappen voor emissiearme transportsector.[meer...]

21 mei 2015

Open Dag Impact uit Petten

Op zaterdag 13 juni organiseert ECN, in samenwerking met JRC, NRG, PALLAS en Mallinckrodt een Open Dag in Petten. Dit jaar bestaat de onderzoekslocatie in Petten 60 jaar. Welke impact heeft het onderzoek? Wat zie je daarvan terug in het dagelijks leven en wat kan je in de toekomst ‘in je eigen...[meer...]

21 april 2015

Nieuw ECN rapport werpt blik op energievoorzieningsysteem van de toekomst

Veranderende relatie tussen fossiele en hernieuwbare energiebronnen vraagt om nieuwe visie op onze energievoorziening[meer...]

13 april 2015

ECN tekent MoU met Marokkaans onderzoeksinstituut IRESEN

Samenwerking op gebied van biomassa, zonne- en windenergie[meer...]

7 april 2015

Gedragscode voor Energy Service Companies: 33 nieuwe partijen sluiten zich aan

Op 31 maart jl. hebben 33 partijen de Europese Gedragscode voor Energieprestatiecontracten getekend. Dit is een set met spelregels, waarden en principes die fundamenteel is voor een succesvolle implementatie van energieprestatiecontracten (EPC’s). De gedragscode is ontwikkeld in het kader van het...[meer...]

24 maart 2015

Registreer nu voor de CertifHy Startconferentie 2015 (23 April 2015)

Een consortium van vier Europese expertorganisaties (Hinicio, ECN, TÜV SÜD en LBST) heeft de handen ineen geslagen in het CertifHy project, met als doel een ambitieus en innovatief Europees kader te scheppen voor garanties van oorsprong (GvO’s) voor groene waterstof.CertifHy, dat gesubsidieerd...[meer...]

5 februari 2015

Nieuwe Europese klimaatdoelen bieden kansen voor Nederland

Sommige van de nieuwe Europese energie- en klimaatdoelen  zijn dusdanig gedefinieerd dat Nederland de kans heeft om mede richting te geven aan de concrete invulling van deze doelen door de lidstaten. Waar de 40 procent reductie van broeikasgassen een behoorlijk harde afspraak is, zijn er ook...[meer...]

11 december 2014

Eerste partijen ondertekenen Europese gedragscode voor Energie Prestatie Contracten

Gedragscode voor transparantie ESCo markt gelanceerd[meer...]

10 december 2014

Op termijn kansen voor stilstaande Nederlandse gascentrales

• Groei zonne- en windenergie vraagt om flexibiliteit • Inzet gascentrales ook voor buitenlandse markt • Opslag elektriciteit en vraagrespons interessant door prijsschommelingen als gevolg van meer variabele duurzame energie [meer...]

10 december 2014

ECN en Ecofys lanceren het jaarlijkse NAMA Status Report 2014

Op 8 december lanceerden ECN en Ecofys het jaarlijkse  NAMA Status report 2014 tijdens de UNFCCC Conference of Parties dat op dit moment plaats vindt in Lima, Peru. De conferentie werd geopend door Miriam Ott van het Duitse Federale Ministerie voor Milieu, Natuurbescherming en Nucleaire...[meer...]

7 oktober 2014

Energietransitie Nederland wordt zichtbaar

Nationale Energieverkenning laat zien: doelstellingen voor hernieuwbare energie en energiebesparing nog niet gehaald, klimaatdoelstelling wel, werkgelegenheid energiesector verschuift van fossiel naar hernieuwbaar en besparing.[meer...]

25 juli 2014

Wie kunnen nieuwe Smart Grids taken het beste oppakken: regionale netbeheerders of commerciële partijen?

De energietransitie leidt tot diverse nieuwe Smart Grids taken in decentrale elektriciteits- en gassystemen in de nabije toekomst. De belangrijkste nieuwe taken zijn gerelateerd aan flexibiliteit, oplaadpunten voor elektrische voertuigen, energie-efficiëntie, eigendom en beheer van slimme meters en...[meer...]

26 juni 2014

Met geïntegreerde CATO2-kennis naar de volgende stap in CO2-afvang en -opslag

Bij het 7e Nederlandse symposium over CO2-afvang en -opslag (CCS) op donderdag 19 juni 2014 is het eerste exemplaar van het boek Linking the Chain overhandigd aan Bert de Vries, plaatsvervangend directeur-generaal Energie, Telecom en Mededinging bij het Ministerie van Economische Zaken. Het boek,...[meer...]

18 juni 2014

Nederlander kiest groenste oplossing voor terugdringen CO2-uitstoot

Onderzoek ECN toont dilemma's rondom inzet fossiele energie[meer...]

27 mei 2014

7de Nederlandse CCS Symposium, 19 - 20 juni, RAI Amsterdam

Wetenschappers en beleidsmakers zijn van harte welkom bij het 7de Nederlandse CCS Symposium op 19 en 20 juni bij de RAI in Amsterdam. Met dit tweedaagse evenement staat CATO-2 stil bij wat we op het gebied van CCS onderzoek in Nederland en internationaal hebben bereikt.[meer...]

20 mei 2014

Bob van der Zwaan, bijzonder hoogleraar Sustainable Energy Technology

Dhr. dr. B.C.C. van der Zwaan (1969) is benoemd tot bijzonder hoogleraar Sustainable Energy Technology aan de Faculteit der Natuurwetenschappen, Wiskunde en Informatica van de Universiteit van Amsterdam (UvA). De leerstoel is ingesteld vanwege de Stichting Physica.[meer...]

Resultaten 41 t/m 60 van 215