Actueel

24 juli 2007

Kosten klimaatambitie Schoon en Zuinig kunnen worden gehalveerd

De kosten om het klimaatdoel uit het regeerakkoord te realiseren kunnen worden gehalveerd indien flexibel wordt omgegaan met de doelen voor energiebesparing en duurzame energie. Het realiseren van het klimaatdoel kost de Nederlandse samenleving 3 à 4 miljard euro per jaar in 2020. Indien daarnaast...[meer...]

16 januari 2007

'De Staat van het Klimaat 2006, Actueel onderzoek en beleid nader verklaard’

Onlangs is de PCCC brochure ‘De Staat van het Klimaat 2006, Actueel onderzoek en beleid nader verklaard’ tijdens een persbijeenkomst in Nieuwspoort aangeboden aan Liesbeth Spies (Vaste Commissie VROM, Tweede Kamer). [meer...]

19 december 2006

Energiebesparingsdoel vergt een forse inspanning

Een grote meerderheid van de Tweede Kamer wil dat het energiebesparingtempo in Nederland stijgt van 1% naar 2% per jaar. Op verzoek van de Minister van Economische Zaken heeft het Energieonderzoek Centrum Nederland (ECN) uitgezocht welke extra beleidsmaatregelen daarvoor ingezet moeten worden. Voor...[meer...]

23 november 2006

Op weg naar de Duurzame Energievoorziening: Niet alleen technologische, maar ook beleidsinnovatie noodzakelijk

Het transitiebeleid is er in geslaagd veel draagvlak te creëren bij bedrijfsleven, onderzoek en maatschappelijk middenveld, maar dit is ten koste gegaan van heldere keuzes in de zin van concrete projecten, nieuwe beleidsinstrumenten en noodzakelijke financiële middelen. Om die keuzes te versnellen...[meer...]

8 mei 2006

Analyse energieverbruik en CO2-emissies voor het Transitieactieplan

In opdracht van de Interdepartementale Projectdirectie Energietransitie (IPE) is door ECN een analyse gemaakt van het effect van het portfolio van de binnen de Transitieplatforms onderscheiden transitiepaden op de ontwikkeling van het energiegebruik en de hieraan gekoppelde CO2-emissies.[meer...]

15 maart 2006

Optiedocument energie en emissies nu beschikbaar

Het Optiedocument schetst de technische mogelijkheden voor vermindering van het energieverbruik en de uitstoot van broeikasgassen en luchtverontreinigende stoffen tot 2020.[meer...]

14 februari 2006

CO2-Reductie in 2020 haalbaar en betaalbaar

Er bestaan voldoende technische mogelijkheden om de binnenlandse uitstoot van broeikasgassen in 2020 te verminderen tot 15% onder het niveau van 1990. Energiebesparing, kernenergie en CO2-opslag zijn de belangrijkste maatregelen en zijn relatief niet duur. Het beperken van de uitstoot met 15% en...[meer...]

27 december 2005

Onderzoek ECN: kans op file in de gasleiding

De Nederlandse tarieven voor het transport van aardgas behoren tot de laagste van Europa. Door deze lage prijzen is Nederland, ten koste van Duitsland, een populair doorvoerland voor gas. Bij nog lagere tarieven wordt Nederland voor buitenlandse partijen nog aantrekkelijker om grote hoeveelheden...[meer...]

20 oktober 2005

Duurzame energie moet in Europa slim gestimuleerd worden

Stimulering van duurzame elektriciteit moet binnen de EU voorlopig worden voortgezet met een geheel eigen beleid en niet op korte termijn worden gekoppeld aan het beleid op het gebied van klimaat. Er zijn een reeks van andere baten van elektriciteit uit duurzame bronnen, ondermeer minder...[meer...]

20 oktober 2005

CO2 emissierechten door de elektriciteitsproducenten doorberekend in de elektriciteitsprijs

Sinds begin 2005 is het EU systeem voor handel in CO2 emissierechten in werking. Deze rechten worden gratis verstrekt aan de producenten van elektriciteit. Uit onderzoek van het Energieonderzoek Centrum Nederland (ECN) blijkt dat elektriciteitsproducenten in Europa (Duitsland, Frankrijk, België en...[meer...]

27 september 2005

MNP en ECN: Opslag CO2 kan bijdragen aan vermindering uitstoot.

Ondergrondse opslag van het broeikasgas CO2 kan een belangrijke bijdrage leveren aan het terugdringen van de wereldwijde uitstoot hiervan. Samen met maatregelen als energiebesparing en alternatieven voor fossiele brandstoffen, kan zo de verandering van het klimaat een halt worden toegeroepen. Dat...[meer...]

11 maart 2005

Kyotodoel binnen bereik ondanks stijgend energiegebruik.

Het halen van de emissiedoelen voor luchtverontreiniging blijft onzeker[meer...]

16 september 2004

Tempo energiebesparing afgenomen.

Het tempo in energiebesparing is afgenomen in Nederland. Het niveau ligt lager dan waarvan is uitgegaan in eerdere prognoses over de in 2010 te verwachten emissie van broeikasgassen in verband met de Kyoto-afspraken. Overigens wijkt het besparingstempo in Nederland niet af van het Europees...[meer...]

6 februari 2002

Mededeling Raad van Toezicht ECN

De Raad van Toezicht (RvT) van het Energieonderzoek Centrum Nederland (ECN) heeft vanmiddag, woensdag 6 februari 2002, vergaderd in aanwezigheid van de directie van ECN. E\'en van beide directieleden is tevens waarnemend directievoorzitter bij de Nuclear Research and consultancy Group (NRG). De RvT...[meer...]

Resultaten 201 t/m 215 van 215
<< Eerste < Vorige 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Volgende > Laatste >>