Symposium "Het Energieakkoord: Wat gaat het betekenen?"

Op woensdag 2 oktober organiseerden ECN, PBL en EIB het symposium "Het Energieakkoord: wat gaat het betekenen?" over de doorrekening en betekenis van het op 6 september gesloten Energieakkoord. Het symposium vond plaats in het SER-gebouw in Den Haag.

Vanaf januari 2013 hebben PBL, EIB en ECN de betrokken akkoordpartijen ondersteund met kennis, berekeningen en suggesties.

De uiteindelijke berekeningsresultaten zijn vastgelegd in de rapportage “Het Energieakkoord: wat gaat het betekenen?” en in diverse achtergronddocumenten. Klik hier voor de documenten.

Het programma inclusief de bijbehorende presentaties treft u hieronder aan:

Welkom door Pieter Boot (PBL)

Hoofdlijnen van de doorrekening, hernieuwbare energie, Marc Londo (ECN)

Europese achtergrond en ETS, Corjan Brink (PBL)

Gebouwde omgeving, Casper Tigchelaar (ECN)

Industrie en landbouw, Ton van Dril (ECN)

Economische effecten en werkgelegenheid (Matthieu Zuidema (EIB)

Hoe beoordelen we de resultaten, het proces, de benodigde uitwerking en de uitvoering? Pieter Boot (PBL) en aansluitend discussie met de zaal