Het Energieakkoord

ECN, PBL en EIB hebben de effecten van het nationaal energieakkoord voor duurzame groei ingeschat. 

Het hoofddocument van deze effectschatting vindt u hier

De bijbehorende achtergronddocumenten:
Uitgangspunten referentiepad evaluatie
- Gebouwde omgeving
- Industrie en land- en tuinbouw
- Hernieuwbare energie
ETS
- Ambitie, maatregelen en voornemens

Symposium
Op woensdag 2 oktober organiseerden ECN, PBL en EIB het symposium "Het Energieakkoord: wat gaat het betekenen?" over de doorrekening en betekenis van het op 6 september gesloten Energieakkoord. Nadere informatie kunt u vinden via deze link.