Technologie- en kennisontwikkeling Windenergie

In 2012 heeft de Nederlandse windenergiesector het innovatiecontract voor windenergie op zee vastgesteld. Deze sector bestaat uit een samenwerking tussen industrie, R&D instituten en universiteiten.

Het onderzoeksprogramma van ECN Windenergie is integraal onderdeel van het innovatiecontract Wind op Zee. Het budget van ECN dat beschikbaar is voor het innovatiecontract wordt volledig ingezet voor onderzoeksprojecten van gezamenlijk onderzoek van de Nederlandse Windenergie-industrie.

Doelstellingen onderzoek

De ambitie is om de top 3 positie van de Nederlandse industrie voor offshore wind te versterken. Daarom werden binnen het onderzoek van het innovatiecontract Wind op Zee vijf doelen - gerealiseerd door innovatie, schaalvergroting, meer efficiëntie en risico verlaging – vastgesteld:

1. Een kostprijsdaling van 40% in 2020 ten opzichte van 2010
2. Een omzet van 6 miljard euro in 2020
3. Een directe werkgelegenheid van 12.500 FTE
4. Een opgesteld vermogen windenergie op zee van 2700 MW in 2020
5. Een opgesteld vermogen windenergie op zee van 4400 MW in 2023

Proeftuin op zee

Een belangrijke andere pijler om de 2020 doelstellingen te halen is de ontwikkeling van een proeftuin op zee (Leeghwater). Daar worden nieuw ontwikkelde technieken en werkmethodes getest. ECN heeft een belangrijke rol bij de experimentele verificatie van de innovaties en demonstraties in deze proeftuin.

Programmalijnen ECN Wind

Het R&D programma ECN Wind richt zich uitsluitend op ‘Offshore Wind Power Plants’. Dit betekent dat alleen onderzoek dat leidt tot kostenreductie van offshore windenergie of vergroting van de return on investment een plek in het ECN R&D programma krijgt. Het ECN R&D programma 2014 is gestructureerd in zeven R&D-programmalijnen die door de sector zijn afgesproken in het Topconsortium Kennis en Innovatie Wind op Zee:

  • Support structures
  • Wind power plant and its components
  • Wind power plant electric network and connection to national grid
  • Transport, Installation and Logistics
  • Operation and Maintenance
  • Wind power plant development (socio-economics)
  • Facilities and Experiments

Meer informatie

Lees voor meer informatie de expertisepagina van windenergie of bekijk de onderzoeksplannen voor 2016.

Geïnteresseerd in meerdere onderzoeksprogramma’s voor technologie- en kennisontwikkeling van ECN? Lees meer op het gebied van: