Duurzame energie door systeemintegratie

De energievoorziening is in transitie. Elektriciteitsproductie uit vooral zonne- en windenergie vervangt steeds meer van de grootschalige, fossiele productie. Elektriciteit krijgt bovendien een groter aandeel in de energiemix. Verdere integratie van gas, warmte en elektriciteit maakt het mogelijk om bronnen onderling uit te wisselen. Het ECN R&D programma Systeemintegratie draagt hier aan bij.

Waarom is systeemintegratie noodzakelijk?

Door de sterke groei van duurzame energie in Europa, voor Nederland vastgelegd in het Energie-Akkoord, neemt de vraag naar flexibiliteit in het elektriciteitssysteem snel toe. Rond 2020 worden de grenzen van de huidige flexibiliteit bereikt en lokaal al eerder. De ontwikkeling van oplossingen moet daarom nu al beginnen, rekening houdend met het perspectief voorbij 2030. De integratie van energiesystemen maakt deel uit van die oplossingen. 

Meer informatie leest u in de flyer over systeemintegratie

Wat is de rol van duurzame energie hierbij?

Door het beleid voor sterke reductie van CO2 emissies zal de inzet van duurzame elektriciteit voor verwarming, vervoer en grondstoffen toenemen. Het R&D programma Storage & Integration of Renewable Energy werkt aan integratie van deze duurzame energie. Dit gebeurt vanuit een integraal perspectief op opwekking, gebruik en infrastructuur. Partners komen uit diverse sectoren, zoals Elektriciteit, Gas, Procesindustrie en ICT.

Wat is het voordeel van systeemintegratie?

In landen rond de Noordzee liggen kansen op het snijvlak van offshore windenergie en industriële havencomplexen. Bijvoorbeeld voor verduurzaming van procesindustrie en bij datacenters. Door systeemintegratie wordt het mogelijk om infrastructuur en opwekcapaciteit efficiënt te benutten. Daardoor zal het duurzame energiesysteem van de toekomst betrouwbaar en betaalbaar zijn.

Aandachtsgebieden

De belangrijkste aandachtsgebieden in het ECN R&D programma Storage & Integration of Renewable Energy zijn:

 • Systeemstudies en marktanalyses
  Schaal en tijdsvolgorde van de energietransitie bepalen welke oplossingen nodig zijn voor de integratie van duurzame energie. ECN geeft inzicht in de ontwikkeling van markten en prijzen, de potentie en marktkansen van technologieën.

 • Beleidsinstrumenten
  Een energiesysteem waarin flexibiliteit belangrijker is, vraagt om nieuwe marktmodellen, beleidsinstrumenten en gedragsanalyses. ECN ontwikkelt kennis en inzichten en levert de kwantitatieve onderbouwing.

 • Opslagtechnologie
  Energieopslag is relevant in lokale combinatie met zonne- en windenergie en op systeemniveau. ECN werkt aan batterijsystemen, kinetische energieopslag en conversie van elektriciteit naar warmte, gas of chemicaliën.

 • Rol van de procesindustrie in het energiesysteem
  De procesindustrie is grootverbruiker van energie en grondstoffen en kan veel duurzame elektriciteit opnemen. ECN werkt aan proces- en systeemanalyses, vraagrespons en conversietechnologie.

Meer informatie

Lees meer over het onderzoeksprogramma voor technologie- en kennisontwikkeling van ECN op het gebied van:

Opslag en integratie

Wilt u meer informatie over onze onderzoeken en technologieën, neem dan contact met ons op.