Duurzame energie: voor een schone toekomst waarin ECN voorop loopt

De overgang naar het gebruik van duurzame energie is pure noodzaak. Want de vraag naar energie groeit sterk. Grondstoffen en fossiele brandstoffen worden schaarser. We krijgen steeds vaker te maken met een tekort aan water. Ons klimaat verandert en de biodiversiteit neemt af. Ons energiegebruik wereldwijd stijgt fors. En de CO2-uitstoot en de vervuiling door andere broeikasgassen stijgt mee.

Duurzame energie is dé sleutel om internationale vraagstukken rond energiebesparing, klimaatverandering en fossiele brandstoffen op te lossen. De miljardenmarkt voor duurzame energie biedt ondernemers en leveranciers van (internationale) concurrerende producten of diensten enorme kansen. Voor ECN biedt het uitdagingen voor het realiseren van een duurzame toekomst. 

Waarom ECN?

We vertellen u graag hoe wij ons sterk maken voor die schone, duurzame toekomst. En waarom wij voorop lopen op het gebied van energie-innovatie:

 • ECN is kennis- en technologieleverancier
  Vanuit verschillende wetenschappelijke disciplines levert ECN kennis en technologie, gericht op een duurzame toekomst aan bedrijven en overheden.

 • ECN doet onderzoek en geeft advies
  Wij doen veel onderzoek naar de toepassing van duurzame energie, energiebesparing en een schoon gebruik van fossiele brandstoffen. We geven de overheid onafhankelijke adviezen voor haar energiebeleid.

 • ECN slaat bruggen
  Onze kennis en infrastructuur voor onderzoek slaan een brug tussen wetenschappelijke kennis en de praktische toepassing daarvan in het bedrijfsleven. Door onze uitgebreide testfaciliteiten kunnen organisaties technologieën en innovaties direct toepassen in hun bedrijfsvoering.

 • ECN ontwikkelt
  Het is de missie van ECN om met en voor de markt kennis en technologie te ontwikkelen die de overgang naar een duurzame energiehuishouding mogelijk maakt. We betrekken daar het bedrijfsleven in een vroeg stadium bij. Bedrijven zijn immers de motor achter de ontwikkeling van duurzame energie.

Topsector voor Nederland én daarbuiten

Energie staat in Nederland zeer hoog op de agenda. De energiesector maakt daarom deel uit van de negen aangewezen topsectoren waarin ons land wereldwijd een sterke speler is. Het is een sector die Nederland internationaal nog beter op de kaart moet zetten én die de Nederlandse concurrentiekracht moet gaan versterken.

Kennispartner voor topconsortia

In de topsector Energie speelt ECN een belangrijke rol als kennisleverancier binnen partnerschappen met bedrijven en universiteiten. Onderzoek, energie-innovatie, de ontwikkeling van technologie en het optreden als verbindende factor tussen deelnemende partijen vindt daarbij plaats in zeven publiek-private samenwerkingsverbanden: de Topconsortia voor Kennis en Innovatie (TKI’s). ECN is actief in vijf van de zeven TKI’s, te weten Solar Energy, Wind-op-Zee, Biobased Economy, Gas en Energiebesparing in de Industrie.

Kennispartner voor de Europese Unie

Maar ECN doet nog meer. De overgang naar duurzame energie is namelijk óók een van de 'Grand Challenges' in het omvangrijke Horizon 2020 onderzoeksprogramma van de Europese Unie. Daarin werken onderzoekers en bedrijven uit alle Europese landen samen om Europa economisch sterker en qua energievoorziening duurzamer te maken.

Lees meer over de onderzoeksprogramma’s voor technologie- en kennisontwikkeling van ECN op het gebied van:

Zonne-energie   Windenergie   Biomassa   Energie en industrie   Opslag en integratie