Werk samen met ECN in Europese projecten in Horizon 2020!

Horizon 2020 is de opvolger van het zevende Kaderprogramma, waarin ECN een groot aantal projecten heeft uitgevoerd. Het is het grootste EU onderzoeks- en innovatieprogramma ooit, met bijna €80 miljard aan fondsgelden over de periode 2014-2020. Bedrijven, organisaties en (onderwijs)instellingen kunnen samen met ECN samenwerken aan projecten binnen Horizon 2020. U leest er hier meer over.

Wat is het doel van Horizon 2020?

De Europese onderzoeksprogramma’s bieden een platform voor samenwerking tussen grote bedrijven, MKB-bedrijven en kennisinstellingen. Het doel is om de Europese economie door innovatie te versterken, een aantal prangende maatschappelijke vragen te beantwoorden en samen uitdagingen op dit gebied aan te gaan.

Wat is de rol van ECN als partner voor Horizon 2020?

Eén van die uitdagingen is Europa te voorzien van veilige, schone en efficiënte energie. Horizon 2020 is daarom - nog meer dan de voorgaande Europese onderzoeksprogramma’s - gericht op het sneller op de markt brengen van innovaties op dit gebied. ECN spant zich daar samen met haar partners voor in en kan daarbij om een drietal redenen een belangrijke rol spelen: 

  • ECN is kennisinhoudelijk sterk en word gewaardeerd door buitenlandse kennisinstituten en bedrijven. ECN heeft een waardevolle kennispositie binnen meerdere specifieke gebieden in dit werkveld.

  • ECN weet de weg in Europa en heeft veel ervaring op het gebied van EU voorstellen. Ook kan ECN partners helpen, bijvoorbeeld met kennisondersteuning op het gebied van EU-subsidies. Ook heeft ECN een eigen kantoor in Brussel en heft zo directe en snelle toegang naar informatie over ontwikkelingen voor nieuwe subsidieprogramma’s en aanbestedingen.

  • ECN heeft veel ervaring in het coördineren van grote projecten. Zo heeft ECN bijvoorbeeld een fors hogere slaagkans in het Zevende Kaderprogramma voor Onderzoek en Technologische Ontwikkeling (FP7) dan het Nederlands gemiddelde (Bron: RVO.nl). 

Wilt u samen met ECN deelnemen aan Horizon 2020?

ECN is voortdurend op zoek naar nieuwe partners om mee samen te werken binnen Horizon 2020. Denk bijvoorbeeld aan: 

  • Bedrijven binnen het MKB die op zoek zijn naar een technologiepartner en/of financiering om te innoveren op het gebied van duurzame energie.
  • Universiteiten of onderzoeksorganisaties die met hun ideeën op het gebied van duurzame energie een volgende stap willen zetten. 

Interesse?

Bent u op zoek naar een goede, betrouwbare en innovatieve partner om samen projecten mee te realiseren? Neem dan contact op met ons op. We kunnen dan gezamenlijk bekijken of we samen met u kunnen innoveren in een Horizon 2020 project.

Meer informatie

Lees meer over de onderzoeksprogramma’s voor technologie- en kennisontwikkeling van ECN op het gebied van: