Technologie- en kennisontwikkeling Energiebesparing in de Industrie

Het onderzoek voor technologie- en kennisontwikkeling van ECN op gebied van energiebesparing in de industrie maakt integraal onderdeel uit van het Topconsortium Kennis en Innovatie Institute for Sustainable Process Technology. Het onderzoek is volledig vraaggestuurd. 

Doelstellingen onderzoek

De doelstellingen van het onderzoek door het TKI op het gebied van energiebesparing zijn:

  • Verhoging van het energiebesparingstempo in Nederland van 1 naar 2% (cumulatief 20 % in 2020)
  • Versterking van de werkgelegenheid in het veld van schone, groene energiebesparingstechnologie met 11.000 nieuwe banen in 2020.

Programmalijnen ECN Energiebesparing

Het onderzoekplan van ECN op het gebied van energiebesparing is gebaseerd op enkele strategische aandachtsgebieden. Deze zijn in overleg met het bedrijfsleven vastgesteld. Via verschillende Product-Markt Combinaties richt het plan zich in het bijzonder op een drietal programmalijnen:

  • Reactie & Scheiding
  • Utilities & Control
  • Drogen & Ontwateren

Drie kennisontwikkelingsgebieden

Het onderzoeksplan bevat daarnaast een beschrijving van de verschillende gebieden voor kennisontwikkeling. Dit zijn:

  • Nieuwe materialen en fabricagemethoden gericht op EBI toepassingen
  • Innovatieve processen en systemen
  • Modelleergereedschappen en experimentele faciliteiten

Meer informatie

Lees voor meer informatie de expertisepagina van energie-efficiëntie of bekijk de onderzoeksplannen voor 2016.

Geïnteresseerd in meerdere onderzoeksprogramma’s voor technologie- en kennisontwikkeling van ECN? Lees meer op het gebied van: