Technologie- en kennisontwikkeling Biomassa

Het onderzoek van ECN Biomassa voor technologie- en kennisontwikkeling sluit volledig aan bij de actieplannen van Topconsortium Kennis en Innovatie Biobased Economy (BBE) en Topconsortium Kennis en Innovatie GAS (onderdeel Groen Gas). Het onderzoek is volledig vraaggestuurd.

Doelstellingen onderzoek

De doelstellingen van het ECN Biomassa onderzoek zijn:

  • Streven naar de productie van een weloverwogen combinatie van chemicaliën, materialen en energie op basis van toegevoegde waardecreatie
  • De ontwikkeling van thermochemische conversie technologie, in combinatie met katalyse en scheidingstechnologie
  • Ontwikkeling en toepassing van gereedschappen en meetmethoden ter ondersteuning van de marktimplementatie van biomassaconversie-technologie

Programmalijnen ECN Biomassa

Het programma van ECN Biomassa omvat de hele waardeketen van biomassa grondstof (excl. teelt en oogst) tot eindproduct. Het bestaat uit de volgende zes programmalijnen:

  • Biomassa voorbewerking
  • Lignocellulose bioraffinage
  • Zeewier bioraffinage
  • Biomassa vergassing
  • Biomassa verbranding
  • Resource-efficiënt gebruik van residuen

Meer informatie

Lees voor meer informatie de expertisepagina van biomassa of bekijk de onderzoeksplannen voor 2016.

Geïnteresseerd in meerdere onderzoeksprogramma’s voor technologie- en kennisontwikkeling van ECN? Lees meer op het gebied van: