September 2013

Slimme bij- en meestook

Het mee- en bijstoken van biomassa in energieproductieprocessen is een technologische uitdaging. ECN kan u helpen uw verbrandings- en vergassingsprocessen te optimaliseren: meer rendement tegen minder kosten, met minder slijtage en minder ongewenste bijproducten.

ECN heeft veel ervaring op uiteenlopende terreinen bij het gebruiken van biomassa voor energieproductie - zowel directe meestook als indirecte bijstook via vergassing- alsook voor biobased producten en technologie: analyse en keuze voor het soort biomassa dat als brandstof dient, analyse en simulatie van de verbrandingsprocessen, meting en verwijdering van toxische emissies uit ontstane rookgassen en meting van de biogene component van uw energieproductie. Met geavanceerde apparatuur kan ECN zowel bij u op locatie als bij de eigen testfaciliteiten state-of-the-art analyses, testen en simulaties uitvoeren.

Edze Diemer helpt u graag met uw specifieke vraag. Bel hem op 06-24 23 20 47.