Rol voor ECN en PBL bij monitoring SER-akkoord

September 2013

De uitvoering van het energieakkoord is van start gegaan. Het akkoord dat onder leiding van de SER tot stand kwam werd op 6 september door veertig partijen ondertekend. ECN en het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) zullen een rol spelen bij de het monitoren van de uitvoering, zei SER-voorzitter Wiebe Draijer tijdens de ondertekeningsplechtigheid.

Ondersteuning
ECN was samen met PBL de afgelopen maanden intensief betrokken bij de onderhandelingen. ECN en PBL ondersteunden de onderhandelaars door  nieuwe scenario’s door te rekenen. Nu de afspraken concreet zijn, zijn opnieuw doorrekeningen en regelmatige toetsing nodig om iedereen scherp te houden.

Drie doelstellingen
Het energieakkoord focust op drie doelstellingen:
• energiebesparing
• verhoging van het aandeel hernieuwbare energie
• groei van de werkgelegenheid op de markt voor duurzame energie.

Energiebesparing
Voor het eerste doel geven ECN en PBL een prognose op grond van de gemaakte afspraken. Wat betreft energiebesparing is volgens de onderzoeksinstituten niet zeker dat de Europese eis van 20 procent minder energieverbruik in 2020 wordt gehaald. Daarvoor zijn de afspraken niet specifiek genoeg: ze kunnen op verschillende manieren worden ingevuld.

Hernieuwbare energie
Volgens de berekeningen van ECN en PBL kan het energieakkoord leiden tot een aandeel hernieuwbare energie van 14 procent in 2020. Maar dit is een optimistische inschatting, die er onder meer van uitgaat dat de energiebesparing tot stand komt en dat zowel op land als op zee elektriciteit uit windenergie wordt gewonnen.

Werkgelegenheid
De gevolgen van het energieakkoord  voor de werkgelegenheid zijn doorgerekend door het Economisch Instituut voor de Bouw. Dit voorspelt dat verduurzaming van de energie vanaf 2017 10.000 tot bijna 15.000 banen per jaar zal opleveren.