Een spannend spel

September 2013

ECN en filterproducent Royal Dahlman ontwikkelden samen de MILENA-OLGA-technologie voor vergassing van biomassa en afval. Het Britse Energy Technologies Institute selecteerde onlangs naast twee Britse bedrijven het Nederlandse Royal Dahlman om een  front end engineering design te maken voor ’s werelds meest efficiënte energie-uit-afval-proces. MILENA-OLGA technologie is daarvoor de basis. Er staan nog tientallen andere projecten op de rol. Een doorbraak voor de technologie lijkt heel dichtbij.


Het gecombineerde Dahlman-ECN-team met linksvoor Berend Vreugdenhil en
rechtsvoor Jan-Willem Könemann

Jan Willem Könemann, sales manager renewable energy bij Royal Dahlman:

‘In 2001 werden wij gebeld door ECN. Ze wilden daar een gaswasser ontwikkelen om het productgas van biomassa-vergassing te reinigen. Bij de vergassing komen teermoleculen vrij die neerslaan in de installatie en de leidingen laten dichtslibben. Uit dat eerste contact is een intensieve samenwerking ontstaan, die ons bedrijf kansen heeft gegeven die we anders nooit gekregen hadden. Het heeft wel langer geduurd dan we dachten voordat de technologie marktrijp was; we zijn samen veel uitdagingen aangegaan. Ook is de rolverdeling gaandeweg veranderd. Aanvankelijk dacht ECN de technologie uit en probeerde wij die te verkopen.  Zo simpel is de relatie al lang niet meer. Royal Dahlman heeft een zeer actieve rol. Wij voegen knowhow en engineering toe aan het concept van ECN. Onze positie in de markt is veranderd. We leveren niet meer alleen een apparaat, onze verantwoordelijkheid is nu veel groter. We ontwerpen de gehele installatie, zoeken een locatie, sluiten contracten voor voeding en elektriciteit, regelen de vergunning en de financiering. Wat twaalf jaar geleden begon als een soort hobby is nu een zelfstandig bedrijfsonderdeel geworden, waarvan we bij Royal Dahlman veel verwachten. Er staan tientallen projecten uit over de hele wereld; sommige daarvan zijn heel concreet. Ik heb sterk het gevoel dat we aan de vooravond staan van een doorbraak.’

Berend Vreugdenhil, chemisch technoloog en onderzoeker bij ECN:

‘Met de gecombineerde MILENA- en OLGA-technologie kan Dahlman een ijzersterk pakket aanbieden, waarbij de vergasser en de gaswasser perfect op elkaar zijn afgestemd. We zijn nu met twee uitdagende projecten bezig. We doen onder meer tamelijk fundamenteel onderzoek naar teerreductie in het vergassingsproces in de Topsector Energie. Daarnaast ontwerpen we een complete afvalvergassingsinstallatie op pilotschaal voor het Energy Technology Institute. Die twee projecten vullen elkaar goed aan: wat je leert in het ene project kun je gebruiken in het andere. Zo werken we er samen aan om zowel MILENA als OLGA nog beter, betrouwbaar en goedkoper te maken. Die samenwerking is prettig en intensief. De teams van ECN en Dahlman hebben elke drie maanden overleg en we spreken elkaar wekelijks. Een oud-collega bij ECN werkt nu zelfs voor Dahlman. Vaak wil ECN graag technische problemen uitdiepen op een wetenschappelijke manier, terwijl Dahlman meer gefocust is op direct resultaat. Dat is soms een spanningsveld, maar ook een boeiend spel. Een spel dat nodig is om echt nieuwe dingen gedaan te krijgen én die ook echt naar de markt te brengen.’

Meer weten over de vernieuwende vergassings- en teerreinigingstechologie? Klik hier