Duivels dilemma

September 2013

Lage prijzen voor zonnepanelen stimuleren het ontstaan van een Europese markt, maar de uitgeholde marges dreigen de zonnesector uit elkaar te drijven, stelt Wim Sinke in het on-line-magazine Duurzaam Ondernemen. Om zonne-energie op de lange termijn echt breed toe te passen is het cruciaal om nu samen op te trekken en de technologie voor zonne-energie verder te ontwikkelen. Verhoging van het rendement van zonnecellen, verdere integratie van zonnestroom in het elektriciteitsnet en inpassing van zonnecellen in gebouwen staan daarbij voorop.

Bron: Duurzaam Ondernemen