Juni 2013

Wereldwijd groen gas uit afval met Nederlandse technologie

De door ECN ontwikkelde MILENA-technologie om groen aardgas, elektriciteit of vloeibare brandstoffen te winnen uit afval en biomassa wordt de komende jaren wereldwijd toegepast. ECN heeft hierrvoor op 24 mei een licentieovereenkomst gesloten met het Nederlandse bedrijf Royal Dahlman.


Een gaswasser in Portugal, geproduceerd door Royal Dahlman en ontwikkeld samen met ECN op basis van OLGA-technologie. (Foto: Royal Dahlman)

Twee problemen opgelost
De MILENA-technologie is vernieuwend omdat ze het mogelijk maakt allerlei soorten afval en biomassa om te zetten in gas. Bij ECN in Petten werkte de testinstallatie onder meer op hout, sloophout, rijstkaf en sojastelen. Uit het energierijke gas dat de installatie produceert zijn verschillende producten te winnen: elektriciteit via gasturbines of warmtekrachtkoppeling, biodiesel of andere vloeibare transportbrandstoffen, of bio-aardgas voor het gasnet. MILENA biedt zo een bijdrage aan het oplossen van zowel het afval- als het energieprobleem.

Meest efficiënte elektriciteitscentrale
ECN heeft MILENA samen met partners ontwikkeld en getest. Om het gas dat uit de MILENA-installatie komt onder meer van teer te zuiveren is de OLGA-technologie ontwikkeld. Royal Dahlman past beide duurzame technologieën toe en zal ze in verschillende landen inzetten. In India wordt bijvoorbeeld een testinstallatie gebouwd om elektriciteit te winnen uit landbouwafval. In april koos het Britse Energy Technologies Institute (ETI) Royal Dahlman uit om met toepassing van MILENA en OLGA de meest efficiënte elektriciteitscentrale voor de vergassing van afval te ontwerpen.

Bent u nieuwsgierig naar wat de MILENA- en OLGA-technologie voor uw bedrijf kan opleveren? Ruud van den Brink licht u graag in. Bel hem op 0224-564188.