Juni 2013

Stikstofvervuiling dreigt op wereldschaal

De extreme groei van stikstofverontreiniging  in China de afgelopen decennia voorspelt wat ons te wachten staat als we ons niet herbezinnen, nu over de hele wereld mensen meer kunstmest gaan gebruiken en meer vlees gaan eten. Dat is de strekking van een opiniebijdrage van ECN’s  Albert Bleeker en Mark Sutton van het ‘Centre for Ecology & Hydrology’ in Edinburg in Nature.

Bron: Nature

China
Bleeker en Sutton reageren op een eerder in Nature verschenen artikel met als hoofdauteur Xuejun Liu van de China Agricultural University in Beijing. In dit artikel wordt gesteld dat de depositie van stikstof in China met ongeveer 60 procent is toegenomen in de periode van 1980 tot 2000. Deze toename is veroorzaakt door een snelle stijging van de stikstofemissies van landbouw en industriële bronnen. De situatie die zich nu in China voordoet, zou in 2050 wel eens werkelijkheid kunnen worden in veel andere gebieden, tenzij actie wordt ondernomen, zo waarschuwen Bleeker en Sutton.

VN-rapport
Zowel de schattingen van het XUejun Liu-team als de ramingen voor 2050 van Bleeker en Sutton zijn gebaseerd op een in februari 2013 verschenen rapport dat in opdracht van het milieuprogramma van de Verenigde Naties is opgesteld door een team van 50 onderzoekers uit 14 landen. Bleeker en Sutton zelf hadden hierbij een leidende rol.

Actiepunten
Het rapport komt met tien actiepunten voor een verbeterd gebruik van nutriënten en stelt een doel voor van 20:20 in 2020. 20 procent verbetering van de efficiëntie bij het gebruiken van nutriënten bespaart 20 miljoen ton stikstof in het jaar 2020. Om ernstige stikstofvervuiling in de toekomst te voorkomen bevelen de auteurs aan dat landen zich organiseren en gezamenlijk actie ondernemen.

Bekijk de publicatie van Bleeker en Sutton in Nature of vraag het op bij Albert Bleeker.

Lees het UNEP-rapport Our Nutrient World