Juni 2013

Scheel kijken naar een kaars

‘Scheel  kijken naar een kaars, zodat men dubbel  zoveel licht ziet: alweer een manier om energie te besparen!’ Het citaat van de Belgische Cartoonist Kamagurka symboliseert voor mij de zoektocht naar alternatieve energietoepassingen. De veelzijdigheid en complexiteit van energie maakt immers dat er niet één oplossing is om onze energiehuishouding duurzaam te maken. Daarvan ben ik alleen maar meer overtuigd geraakt sinds ik acht maanden geleden bij ECN begon. Ik ben onder de indruk van de hoeveelheid kennis en expertise die we van hieruit in kunnen zetten om een transitie naar duurzame energie mogelijk te maken.

Energiebesparingspotentieel
De belangrijkste reden waarom ECN als kennisinstituut een interessante partner is voor de industrie is dat we een totaalpakket aanbieden. Op alle gebieden van duurzame energie (zon, wind, biomassa, energie-efficiëntie etc.) kunnen we de industrie voorzien van realistische toekomstscenario’s, die rekening houden met de regelgeving. Daarnaast ondersteunen we zowel met experimenten als met consultancy de opschaling van technologie, leveren we due dilligence onderzoek en techno-economische evaluaties.

Meer dan warmte en elektriciteit
Bij ECN is het mijn rol ervoor te zorgen dat we marktgericht te werk gaan en inspelen op de vraag van de klant. Daarnaast hecht ik er vanuit mijn eigen achtergrond als scheikundige belang aan dat de chemie- en energiesector meer in elkaar samenvloeien en dat ECN ook in de chemie een toegevoegde waarde levert. Dit begint al zichtbaar te worden. Bij sommige technologieën leidt de inzet van biomassa niet meer automatisch tot de productie van groen gas, elektriciteit of warmte. In aanvulling daarop wordt er nu ook intensief gewerkt aan de omzetting van biomassa naar bijvoorbeeld chemicaliën en plastics. Goede voorbeelden zijn de omzetting van houtachtige stromen naar groene Coca Cola flessen en de productie van zogeheten platformchemicaliën (etheen, benzeen, xyleen, tolueen) uit biomassavergassing.

Samenwerking is het toverwoord
We kunnen alleen flinke stappen voorwaarts maken als universiteiten, kennisinstituten, overheden en de industrie intensief met elkaar samenwerken. ECN is voor mij een goede plek om me voor de volle 100 procent in te zetten om de transitie naar een duurzame energiehuishouding te bewerkstelligen. Ik reken daarbij ook op u!

Jelle Blekxtoon  is business developer Biomassa & Energie Efficiëntie