Juni 2013

Hoe denkt u erover?

Burgers moeten nauwer betrokken worden bij vraagstukken rond energievoorziening.

Stemmen: 520

21.7%
21.7 %  Nee, want burgers hebben te weinig kennis over wat veilige en economisch rendabele oplossingen zijn. Zij vertroebelen de discussie met ongefundeerde emoties.  113 stemmen

18.3%
18.3 %  Nee, want het is aan marktpartijen en experts om oplossingen aan te dragen en aan bestuurders om het algemeen belang van deze oplossingen af te wegen tegen lokale belangen.  95 stemmen

31%
31 %  Ja, maar deze discussie moet dan wel geïnformeerd gevoerd worden. Oplossingen moeten worden afgezet tegen veiligheid, kosten en impact op leveringszekerheid.  161 stemmen

29%
29 %  Ja, want de discussie moet ruimte bieden aan álle visies op en belangen bij de energievoorziening van de toekomst.  151 stemmen

De stelling uit de vorige nieuwsbrief was: 'Nederland moet volop inzetten op biomassa als bron van duurzame energie.'

Klik hier voor het resultaat.