Juni 2013

Energiebeleid voor de toekomst

Om op de lange termijn voldoende opties te hebben in CO2-uitstoot drastisch te reduceren, moeten we nu investeren in innovatie, zei ECN’s Sander Lensink in het discussieprogramma Watt Nu? 16 procent duurzame energie voor Nederland in 2020 - zoals het kabinet wil - is haalbaar mits we er gezamenlijk de schouders onder zetten. Burgers moeten zelf initiatieven nemen, de overheid moet duidelijke uitzetten en daaraan vasthouden. Pas dan wordt het voor bedrijven de moeite waard om in innovaties te investeren.

In Duitsland is het aandeel duurzame energie nu al veel hoger dan in Nederland, maar die opmars stuit ook op problemen. In Nederland kunnen we daarvan leren, aldus Lensink. Bijvoorbeeld dat we niet alleen moeten investeren in technologie voor opwekking van duurzame energie, maar ook in een goed elektriciteitsnetwerk om de instabiliteit daarvan te kunnen opvangen. Een andere les is dat dat er openheid moet zijn over de te verwachten kostenstijging door verduurzaming van energie en dat die lasten eerlijk moeten worden verdeeld tussen grootverbruikers, burgers en MKB.