Juni 2013

Ammoniaknormen onder druk

Is de overheid de afgelopen twintig jaar te streng geweest voor boeren en mogen zij hun giertank weer uit de stal halen? Over die vraag is tot in de Tweede Kamer discussie ontstaan, mede naar aanleiding van een wetenschappelijk artikel dat Arjan Hensen van ECN publiceerde samen met collega-onderzoekers uit Zwitserland en Frankrijk.

Optische technieken
‘Ammoniak is een agressieve stof die overal aan vast blijft plakken’, licht Arjan Hensen toe. ‘Ammoniakconcentraties in de lucht zijn daardoor veel moeilijker te meten dan andere soorten luchtvervuiling. ECN heeft er echter veel ervaring mee en gebruikt zowel chemische als optische technieken voor het meten van ammoniakgas. Toen de meeste emissienormen werden vastgesteld was alleen de chemische meetmethode voorhanden. Daarbij wordt met ammoniak vervuilde lucht in een oplossing gevangen en later in het lab geanalyseerd. Nieuwe optische technieken kunnen steeds beter ammoniak meten en laten bovendien zien hoe de hoeveelheid ammoniak in de lucht zich van seconde tot seconde ontwikkelt. We ontdekken dan effecten die niet te detecteren zijn met de meer eenvoudige chemische meetmethode. ’

Vraagtekens
In hun wetenschappelijk artikel legden de onderzoekers verschillende methoden om ammoniak te meten naast elkaar. Ze kwamen tot de conclusie dat de oudere meetmethode in dezelfde situatie hogere emissies registreert dan de nieuwe. Dat vraagt om nadere bestudering. ‘Ons onderzoek zet vraagtekens bij de accuratesse van de oude meetmethode’, aldus Hensen. ‘Maar voordat we conclusies kunnen trekken over normen, moeten de meetmethoden eerst systematisch onder verschillende omstandigheden met elkaar vergeleken worden.’

Meetcampagne
Dat vindt de Tweede Kamer ook. In een brief van 22 januari zegt staatssecretaris Dijksma toe dat zij de zaak nader laat uitzoeken. Hensen maakt nu, naast oud-collega Jan Willem Erisman  – tegenwoordig directeur van het Louis Bolk Instituut –  deel uit van het reviewteam met vier deskundigen. Hun rapportage is inmiddels door buitenlandse deskundigen aangevuld en opgestuurd naar de staatssecretaris. ‘Mogelijk besluit zij op grond van de rapportage tot een grote meetcampagne die uitsluitsel zal geven over de legitimiteit van de emissienormen voor ammoniak’, hoopt Hensen. Een reactie van de staatssecretaris wordt nog voor het zomerreces verwacht.

Bent u geïnteresseerd in de vernieuwende, onafhankelijke meetmethoden van ECN? Meetdeskundige Arjan Hensen vertelt u er graag meer over. Bel hem op 06-10909979