Juni 2013

14Credits-methode internationaal erkend

De door ECN aangeboden methode om aan de hand van monsters uit rookgas het ‘groene’ aandeel in verstookte brandstof te bepalen heeft nu internationaal erkenning gekregen. In april is een internationale NEN-EN ISO-norm gepubliceerd die de methode officieel goedkeurt. Bedrijven kunnen hier hun voordeel mee doen, vooral in landen waar het gebruik van groene brandstof van overheidswege wordt beloond.

Bemonstering in schoorsteen
Met 14Credits biedt ECN een volledig en innovatief servicepakket aan voor energiecentrales en andere bedrijven die deels groene, deels grijze brandstof verstoken. Door een (gepatenteerde) sampler aan te brengen in de schoorsteen van een verbrandingsinstallatie wordt de verhouding bepaald tussen het aandeel fossiele en organische  brandstoffen dat is gebruikt. De CO2 die in de lucht komt bij verbranding van organische brandstoffen draagt niet bij aan de versterking van het broeikaseffect.

Financieel voordeel
Niet zelden blijkt een installatie meer groene brandstoffen te gebruiken dan de eigenaar weet, bijvoorbeeld doordat er afval in papier is verwerkt, of latex in autobanden. Met 14Credits krijgen ondernemers duidelijke feedback over hoe zij op milieugebied presteren. Gunstige resultaten zijn niet alleen goed voor de reputatie van een bedrijf. In sommige landen - bijvoorbeeld Engeland of België  - leveren ze ook direct financieel voordeel op, door groencertificaten of een vermindering van aan te schaffen uitstootrechten. Nu de bemonsteringsmethode die 14Credits gebruikt internationaal is erkend, is de kracht van de bewijsvoering onomstotelijk. Bedrijven staan dus sterker bij het aantonen van het  groene deel van hun energieproductie.

Servicepakket
Bedrijven in en buiten de Benelux die met 14Credits hun voordeel willen doen, bestellen bij ECN een volledig servicepakket. Dat bestaat uit het opstellen van een meetprotocol, het installeren van de sampler, het analyseren van de monsters,  het verwerken van de gegevens en het opstellen van een (vertrouwelijke) rapportage. Diverse bedrijven in België en Groot-Brittannië laten inmiddels met 14Credits hun groendeel bepalen.

Lees meer over 14Credits.
Bel of mail Bas van Bree (06-22711515). Hij biedt u graag een vrijblijvende offerte.