Maart 2013

Binnen het TKI ISPT (Institute for Sustainable Process Technology) zijn acht projecten gestart gericht op Energiebesparing in de Industrie. ECN is sterk betrokken bij zowel vormgeving als uitvoering hiervan. Zwaartepunten liggen bij optimaal (her)gebruik van warmte, efficiënte scheidingstechnologie voor gassen en vloeistoffen en reactortechnologie.

Neem contact op met Peter Alderliesten

Binnen het TKI Biobased Economy is ECN betrokken bij het YXY fuels project. Daarnaast zullen we meewerken aan de verdere ontwikkeling van torrefactietechnologie. Onze ambitie is om de marktintroductie te versnellen en de mogelijkheden te verkennen om isobutanol te gebruiken als basis voor vloeibare biobrandstoffen.

Neem contact op met Jaap Kiel

Binnen het TKI Solar Energy neemt ECN deel in een breed scala aan projecten. Nu zonnestroom voor consumenten concurrerend is met stroom uit het stopcontact groeit de markt explosief. ECN en het Solar Energy Application Centre, waarin ECN en TNO samenwerken, zoeken met hun industriepartners naar oplossingen om die markt optimaal te kunnen bedienen.

Neem contact op met Wim Sinke

Binnen het TKI Wind op Zee is ECN betrokken bij vier projectaanvragen, die alle zijn toegekend. Zo onderzoekt Synergies at Sea de haalbaarheid van een innovatieve elektriciteitsinfrastructuur om windmolenparken op zee aan te sluiten op het netwerk aan land. Een ander project meet met Lidar-technologie het windveld, om zo de kosten van offshore windenergie te verlagen.

Neem contact op met Peter Eecen

ECN’s MILENA-technologie en OLGA- technologie staan centraal in twee projecten binnen het TKI Gas: het demonstratieproject Groen Gas 2.0 in Alkmaar en een project samen met industriële partner Dahlman voor verdere technologieontwikkeling en -optimalisatie.

Neem contact op met Jaap Kiel