Maart 2013

Sensoren meten luchtkwaliteit sneller en goedkoper

Binnenkort hangen er op dertig strategisch gekozen plaatsen in Eindhoven kastjes van zo’n 36 bij 20 bij 15 centimeter. Die kastjes sturen elke paar minuten gegevens over de luchtkwaliteit naar een centrale database. Twee door ECN ontwikkelde sensoren vormen het hart van de kastjes.

NO2- en fijnstofsensor

De gegevens uit de meetkastjes vormen samen de basis voor een real-time kaart van de luchtkwaliteit boven de grootste stad van Brabant. De ene sensor in het kastje meet de concentratie stikstofdioxide, onder andere uitgestoten door verkeer en industriële activiteiten. De andere brengt de hoeveelheid en grootte van rondzwevend fijnstof in kaart. Software van ECN verwerkt de meetgegevens.

Van meetmast tot sensor

ECN heeft een jarenlange ervaring in het meten van luchtkwaliteit. Veelal hoogtechnologische en grootschalige meetapparatuur brengt concentratie, afmeting en chemische samenstelling van gassen en stoffen in de lucht in beeld. Enkele jaren geleden is ECN gestart met de ontwikkeling van kleinschaliger en goedkopere apparatuur. Inmiddels ligt er een optische fijnstofsensor, die online meet hoeveel fijnstofdeeltjes de lucht bevat en die deeltjes onderverdeelt in klassen van grootte variërend van een halve tot tien micrometer. De ontwikkeling van een stikstofdioxidesensor is in volle gang.

Meer en sneller meten

Sensoren zijn veel goedkoper dan de tot nu toe gebruikte apparatuur, zodat veel meer meetpunten te realiseren zijn. Hiermee wordt een grotere ruimtelijke dekking bereikt. Daarnaast sturen de sensoren hun metingen bijna continu door, waardoor een bijna real-time tijdsresolutie mogelijk is. Met het zogeheten Aireas-systeem, gebaseerd op deze sensoren, krijgt Eindhoven een goed beeld van de invloed van verkeer, weersomstandigheden, en lokale condities op de luchtkwaliteit in de stad.

Blauwdruk

Het Aireas-project is een samenwerking tussen ECN, de gemeente Eindhoven, de provincie Noord-Brabant, de Universiteit Utrecht, Universiteit Twente en Philips. Aireas verschaft onder meer inzicht in gezondheid in de stad, de invloed van verkeersstromen en de resulterende milieubelasting. Het project in Eindhoven dient als blauwdruk voor vervolgprojecten op andere plaatsen.

Lees meer over het Aireas project

Bas van Bree bespreekt graag met u de mogelijkheden om met ECN-technologie luchtkwaliteit te meten en modelleren. Bel hem op 06 22 711 515.