Maart 2013

ECN brengt energietrends in kaart

Samen met  Energie Nederland, de brancheorganisatie van energiebedrijven, en Netbeheer Nederland, de brancheorganisatie van gas- en elektriciteitsnetbeheerders, heeft ECN de belangrijkste actuele energietrends in kaart gebracht. Enkele conclusies:

  • Op dit moment is 4 procent van de in Nederland gebruikte energie en 10 procent van de in Nederland gebruikte elektriciteit afkomstig van hernieuwbare bronnen. Dit is veel minder dan in bijvoorbeeld Duitsland en Denemarken.
  • In 2011 is het gemiddelde elektriciteitsverbruik per Nederlands huishouden voor het eerst gedaald, vooral door energiezuinige huishoudelijke apparaten. Het gasverbruik vertoont al langer een dalende trend.
  • De prijs voor energie is in Nederland hoog vergeleken bij de ons omringende landen. Alleen grote bedrijven betalen minder, door een gunstig fiscaal klimaat.
  • De extra stroomkabel die in 2011 is gelegd tussen Nederland en Engeland heeft geleid tot meer uitwisseling van elektriciteit.

Bekijk de publicatie Energie Trends 2012

Bekijk een video met een toelichting op het onderzoek.

Benieuwd wat de toekomst voor u in petto heeft? ECN heeft deskundigheid, data en modellen in huis om op maat relevante trends zichtbaar te maken, ook in zeer complexe situaties. Dit stelt u in staat om tijdig de juiste strategische keuze te maken. Wilt u meer weten? Paul van den Oosterkamp helpt u graag verder. Bel hem op (0)88-515 4036.