Welkom

Verandering is de business van ECN als leverancier van nieuwe energietechnologie. In een wereld die steeds sneller verandert, zit ECN dus goed, zo lijkt het. Voor een deel is dat ook zo: in meer dan de helft van de wereldwijd geproduceerde zonnecelmodules zit ECN-technologie en ECN was betrokken bij 80 procent van de in Europa gebouwde offshore windparken.

Keten

Maar wat het uitrollen van nieuwe technologie lastig maakt, is dat er steeds meer verschillende bedrijven en instanties bij nodig zijn. Niemand kan nieuwe technologie helemaal alleen naar de markt brengen; tegenwoordig is daar bijna altijd een keten van partners voor nodig. De sleutel tot succesvolle innovatie ligt dan ook in samenwerking. Van grondstoffenleverancier tot apparatenbouwer tot eindgebruiker, ieder moet een eigen stukje van de keten voor zijn rekening nemen. En elke speler moet er iets aan overhouden: zonder op z’n minst een perspectief op gezonde business komt geen enkele ontwikkeling echt van de grond.

Makelen en schakelen

Bij ECN proberen we zo goed mogelijk te makelen en te schakelen: de juiste partijen bij elkaar brengen en zorgen dat ze allemaal een interessante business case kunnen opbouwen.  Alleen op die manier kunnen wij technologie naar de markt brengen. En dat is tenslotte onze misse.

Uitnodiging

Daarom komen we graag bij u langs om te praten over uw plannen. Daarom nodigen we u uit voor een kennismakingsdag, waarop we laten zien wat we met onze testfaciliteiten voor u kunnen betekenen. Daarom willen we met u samenwerken in Topconsortia voor Kennis en Innovatie. En daarom zijn we blij als u contact met ons opneemt.

Bas van Bree is business developer bij ECN