Het TKI Groen Gas 2.0 zet een expertisecentrum op rond de MILENA/OLGA-demo-installatie: een samenwerkingsplatform voor de verdere  commerciële ontwikkeling van technologie voor productie van bio-energie en biochemicaliën door vergassing. Het TKI zoekt deelnemende partners en toekomstige klanten.

Neem contact op met Bert Rietveld.

Voor de TKI Biobased economy zoekt ECN partners voor R&D aan natte torrefactie, vergassing van (landbouw-)afval en het en het verwaarden van de biomassafracties lignine, cellulose en hemicellulose.Neem contact op met Ruud van den Brink.

Warmtehuishouding, vloeistofscheiding, drogen en ontwateren, gasbehandeling, procesintensificatie, verwerken van algen en biomassa, CO2 als grondstof, het zijn maar een paar van de clusters binnen het TKI Duurzame procestechnologie.

Bekijk alle clusters.
Neem contact op met Peter Alderliesten.

Het TKI Zonne-energie zoekt onder meer academische groepen en bedrijven die willen bijdragen aan R&D aan geavanceerde concepten voor cellen en modules en voor grootschalige integratie van PV-systemen in de infrastructuur.

Lees het innovatiecontract zonne-energie.
Neem contact op met Wim Sinke.

Binnen het TKI Windenergie concentreert ECN zich op de ontwikkeling en verbetering van drijvende structuren voor windturbines in zeer diepe wateren. Floating wind levert besparingen op in installatie- en onderhoudskosten. (Foto GustoMSC)

Neem contact op met Haico van der Heijden.

Een nieuw kennisconsortium begint bij u! Wat is uw researchvraag, welke rol ambieert u in de kennisketen, welke partners ontbreken nog in uw R&D-strategie? De topsector Energie biedt kansen om te profiteren van R&D-subsidie en fiscale voordelen.

Neem contact op met Bas van Bree.