‘Meer dan hardware met een gebruiksaanwijzing’

Wouter van Strien van ECN (l.) slaat een brug tussen wetenschap en massaproductie, Rob Pentinga van Tempress (r.) onderscheidt zich van zijn concurrenten. (Foto: Willy Slingerland)

ECN en Tempress, de Nederlandse leverancier van productieapparatuur voor zonnecellen, trekken al zeven jaar samen op. Dit partnership bracht Tempress grote orders in China en droeg bij aan een stevige marktpositie. Nu het economisch tij tegen zit, is R&D extra belangrijk om zonnecellen met een hoger rendement te kunnen leveren. Rob Pentinga, business developer bij Tempress en Wouter van Strien, business developer bij ECN, lichten het hoe en waarom toe.

Welke rol speelt ECN in de bedrijfsstrategie van Tempress?

RP: ‘In de afgelopen jaren is ECN een steeds belangrijker rol gaan spelen binnen het businessmodel van Tempress. Om een verschil te kunnen maken in deze zeer beweeglijke markt moeten wij onze klanten meer bieden dan pure hardware met een gebruiksaanwijzing. Als toeleverancier van technologie én de bijbehorende productieapparatuur kunnen wij een cruciale rol spelen en ons op deze manier onderscheiden van de concurrentie. Samenwerking met ECN is hierbij onmisbaar.’

En waarom is Tempress belangrijk voor ECN?

WvS: ‘ECN wil graag samenwerken met bedrijven, om zo een brug te slaan tussen wetenschap en massaproductie. We willen ook Nederlandse bedrijven helpen om kansen te benutten op de internationale markt, door van elkaars contacten en openingen gebruik te maken. Tempress is een voorbeeld waar dat samen optrekken voor beide partijen goed heeft uitgepakt.’

Wat heeft de samenwerking Tempress concreet opgeleverd?

RP: ‘Een hoogtepunt was het Panda-project met Yingli, een van de allergrootste producenten van zonnepanelen, in China. Dat leidde tot grote orders voor de diffusieovens van Tempress. Mede daardoor heeft Tempress een zeer sterke positie in de PV-sector kunnen opbouwen.’
WvS: ‘In het Panda-project hebben we samen een nieuw concept ontwikkeld voor  de productie van zonnecellen. Onze modules hebben een hoger rendement en presteren ook nog eens beter bij een lage lichtinval of onder extreme omstandigheden, zoals in de woestijn. ECN levert de licenties op het productieproces, Tempress de bijbehorende machines.’

De markt voor zonnepanelen is nu ongunstig. Wat betekent dit voor de  R&D?

RP: ‘Door de huidige marktsituatie staan de marges van onze klanten onder hoge druk. De enige manier om deze marges op te rekken is door de efficiëntie van de modules te verhogen bij lagere kosten. R&D is een heel belangrijke manier om dit te bereiken. Daarom investeert Tempress daarin tijdens deze down-turn bewust veel meer, om onze klanten nu, maar ook later in de up-turn te kunnen voorzien van nieuwe apparatuur en technologieën. De producenten die net als ECN en Tempress al in een vroeg stadium hebben ingezet op innovatie zijn nu relatief goed gepositioneerd. Wel zullen zij nu de risico's zo veel mogelijk moeten beperken, en alleen voor technologieën kiezen die zich kunnen bewijzen. Daarom zou wat Tempress betreft een serieuze pilot-line voor de productie van zonnecellen bij ECN een zeer wenselijke toevoeging zijn.’

Wat hopen jullie in de toekomst samen te bereiken?

WvS: ‘ECN werkt samen met partners over de hele wereld, maar met Tempress is het extra prettig. We kunnen elkaar wat vaker ontmoeten en we hebben dezelfde mindset. Daardoor wisselen we makkelijk ideeën uit en kunnen we snel samen nieuwe dingen ontwikkelen.’
RP: ‘Als spin-off van de relatie met Yingli willen we nu samen met ECN en een Duitse partner (RENA) een verbeterde fabricagetechnologie voor n-type zonnecellen op de markt brengen. We bundelen onze krachten én contacten en hopen hiermee spoedig een tweede mijlpaal te kunnen bereiken.’

ASML heeft een vergelijkbare positie in de keten voor halfgeleiders als Tempress in die voor zonnecellen. Bij ASML investeren nu de afnemers in het bedrijf. Is zo'n soort constructie op termijn ook voor Tempress voorstelbaar?

RP: ‘De afnemers die nu in ASML investeren zijn grote bedrijven - zoals Intel, TSMC en Samsung - die volledig afhankelijk zijn geworden van ASML voor de volgende generatie productieapparatuur voor 450mm wafers. Deze afnemers willen dus invloed krijgen op de productontwikkelingsstrategie van ASML. Uiteraard is dit een unieke ontwikkeling waar de BV Nederland overigens erg trots op mag zijn. Tempress is op dit moment nog niet onmisbaar voor zijn klanten, maar voor de toekomst is dit niet ondenkbaar. Het zou een mooi streven zijn voor Tempress om “de ASML van de PV sector” te worden.’