Hoe denkt u erover?

Het nieuwe kabinet moet zorgen dat het energie- en klimaatbeleid een paar decennia constant blijft.

Stemmen: 532

 29.1% (155 stemmen)
Helemaal mee eens. Bedrijven gaan pas investeren als ze ook voor de langere termijn weten waar ze aan toe zijn.

 24.4% (130 stemmen)
Mee eens, maar er moet wel ruimte overblijven om in te spelen op nieuwe ontwikkelingen.

 22.6% (120 stemmen)
Niet mee eens. Het energie- en klimaatbeleid dat andere landen inzetten valt niet te voorzien. Als Nederland zich klem zet, gaat dit ten koste van onze internationale concurrentiepositie.

 23.9% (127 stemmen)
Niet mee eens. Over een paar jaar hebben we geharmoniseerd Europees beleid en Nederland moet daar snel in mee bewegen.

 

De stelling uit de vorige nieuwsbrief was: ‘Tijdens Rio+20 moeten bindende afspraken worden gemaakt over het wereldwijde aandeel hernieuwbare energie.’
Klik hier voor het resultaat.