Energie uit landbouwafval

Met de door ECN ontwikkelde MILENA-technologie worden in India resten van sojateelt  omgezet in energie. Dat nieuws ontlokte enthousiaste reacties aan Nederlandse organisaties die samenwerken met boeren in opkomende economieën. Zij zien kansen om met deze technologie de sojateelt duurzamer te maken, energie te halen uit reststromen en boeren extra inkomsten te bezorgen.

Feedstockanalyse

‘Wij gaan zeker praten met deze partijen’, aldus ECN’s Michael Bosma. ‘ECN heeft aan het Indiase bedrijf Thermax een licentie verstrekt om de MILENA-technologie toe te passen in kleinschalige vergassers. Dat daaraan in de tropische landbouw grote behoefte is, blijkt wel uit de enthousiaste reacties op het nieuws in de vakbladen. Wij kunnen onderzoeksfaciliteiten, kennis en technologie leveren. Voor de  vergasser zelf moet men bij Thermax zijn. Maar voordat het zin heeft zo’n installatie te bestellen moet een groep producenten eerst weten of de reststromen die zij wil verwerken geschikt is als feedstock. Daarover kan ECN snel uitsluitsel geven. Wij kennen de technologie door en door, want die hebben we zelf ontwikkeld.’

Bekijk een van de artikelen over MILENA in India in het Technisch Weekblad.

Heeft u vragen over uw feedstock? Michael Bosma helpt u graag. Bel hem op 06-10091161.