ECN rekent verkiezingsprogramma’s door

Op verzoek van het Planbureau voor de Leefomgeving beoordeelde ECN de verkiezingsprogramma’s van tien politieke partijen op hun gevolgen voor de toename van duurzame energie, energiebesparing en vermindering van de CO2-uitstoot. Alle partijen - met uitzondering van PVV en DPK - kiezen voor intensivering van het beleid gericht op het vergroten van het aandeel hernieuwbare energie. De grootste toename wordt bereikt met de maatregelpakketten van de PvdA en GroenLinks, gevolgd door respectievelijk de ChristenUnie en D66.

Bekijk de CPB-website met resultaten van de doorrekening.