ECN betrokken bij 80 procent windparken

Het overgrote deel van alle windparken ter wereld bevindt zich op de Noordzee, voor de kusten van Groot-Brittannië, Scandinavië, Duitsland en Nederland. Bij acht op de tien van deze windparken was ECN betrokken, blijkt uit een inventarisatie. Samen met zijn industriële partners loopt ECN voorop bij het zoeken naar een steeds hoger rendement tegen steeds lagere kosten.

ECN heeft verschillende rollen.

  • In de voorbereidende fase als kennisbron voor investeerders: welke opbrengst is op een bepaalde locatie te verwachten en welke onderhoudskosten zijn daarmee gemoeid?
  • In de planningsfase als ontwerper van windparken die - rekening houdend met lokale omstandigheden - een optimale balans weten te vinden tussen een compacte layout en een hoog rendement per turbine.
  • In de operationele fase als leverancier van programma’s voor efficiënte onderhoudsplanning en strategisch turbinebeheer.

Voor landen met een opkomende windindustrie zoals Taiwan, Japan en Korea is de Noordzee een schoolvoorbeeld van state of the art windparkontwerp en -management. Zij doen dan ook regelmatig een beroep op ECN voor een advies, ontwerp en testexpertise.

ECN ontwikkelt de allernieuwste instrumenten voor kosteneffectieve planning en beheer van windparken op zee en geeft deskundig advies vanuit een onafhankelijke positie. Haico van der Heijden bespreekt graag met u of dit ook voor u voordeel kan opleveren. Hij is bereikbaar op 06- 13066130 of via vanderheijden@remove-this-part-ecn.nl.