Demo-installatie MILENA-OLGA doorstaat duurtest

december 2012

Bijna 500 uur (een kleine drie weken) heeft MILENA, de door ECN ontwikkelde vergasser, vrijwel continu gedraaid, samen met de eveneens door ECN ontwikkelde teerreiniger OLGA. Een belangrijke mijlpaal, want hiermee is definitief aangetoond dat de technologie het laboratorium is ontgroeid.


Een gaswasser in Portugal, geproduceerd door de Nederlandse filterfabrikant Royal Dahlman en ontwikkeld samen met ECN op basis van OLGA-technologie. (Foto: Royal Dahlman)

Unieke technologie

MILENA is een gepatenteerde, wereldwijd unieke technologie om met een zeer hoog rendement (80 procent) en zonder schadelijke milieu-effecten energie te halen uit droge biomassa, zoals sloophout, snoeiafval of gemaaid gras. Eind september beslist de Innovatietafel Gas of het demonstratieproject Groen Gas 2.0 subsidie krijgt. Dan kunnen hopelijk de voorbereidingen voor de bouw van de demo-installatie op het terrein van afvalverwerker HVC definitief beginnen. Een consortium van ECN, HVC, Gasunie, energiebedrijf Taqa, de gemeente Alkmaar en de provincie Noord-Holland zal de technologie verder ontwikkelen en uiteindelijk commercieel exploiteren.

Expertisecentrum

Naar verwachting zal de demo-installatie, met een vermogen van 12 megawatt, in de loop van 2013 gereed zijn. Gedurende minimaal vier jaar zal zij groene stroom en warmte opwekken. In het laatste jaar wordt op kleine schaal de opwerking van syngas naar groen synthetisch gas gedemonstreerd. Dat kan worden ingezet als transportbrandstof en als grondstof voor de chemische industrie, ter vervanging van fossiele brandstoffen. Voor de verdere ontwikkeling van vergassingstechnologie zal dan een Expertisecentrum Biomassavergassing worden opgericht, met faciliteiten voor ontwikkeling, onderzoek, opleiding en publieksvoorlichting.

Wilt u nu alvast weten welke mogelijkheden het Expertisecentrum Biomassavergassing u in de toekomst te bieden heeft? Bekijk de brochure.

Wilt u als partner van ECN de MILENA/OLGA-technologie voor vergassing en gasreiniging verder ontwikkelen en vermarkten? Bert Rietveld bespreekt graag de mogelijkheden met u. Bel hem op 0224-564452.