In 2011 zijn alleen al op de Noordzee negen nieuwe windparken in bedrijf genomen. ECN ontwikkelde FARMFLOW, een instrument om windparken te ontwerpen: de beste oriëntatie ten opzichte van de gangbare windrichting, de juiste onderlinge afstand tussen de turbines, enz.

ECN publicatie: Farmflow - stroming in een windpark

Het uittesten van prototypes van windturbines levert waardevolle gegevens op waarmee het ontwerp kan worden verbeterd. ECN wil zijn testveld voor windturbines in de Wieringermeer uitbreiden. Het innovatiecontract Wind op Zee – medeondertekend door ECN – omvat plannen voor een proeftuin op zee.

Bekijk het innovatiecontract Wind op Zee. ECN is medeondertekenaar.

Als een windturbine op zee wegens storing uit bedrijf is, kost dat veel geld. De turbine levert dan geen energie en een hersteloperatie per schip is duur. Die onderhoudskosten kunnen fors omlaag dankzij slimme software van ECN: sensoren die op afstand de turbines in de gaten houden en programma’s voor condition based maintenance.

Lees een rapport over de optimalisatie van onderhoudsstrategieën.

Investeerders kunnen hun risico beperken door een goede voorspelling van de wind- en golfomstandigheden op een bepaalde plek in zee. ECN heeft een netwerk van meetpunten aangelegd op de Noordzee. De eerste gegevens worden nu verzameld en zullen binnenkort openbaar worden gemaakt.

Bekijk een fragment van het NOS journaal over het installeren van een windmeetmast in zee en lees de toelichting van Tom Obdam.

In 2011 is FLOW (Far and Large Offshore Wind) gestart, het gezamenlijke R&D-programma van Nederlandse energiebedrijven, offshore-ondernemers, windturbinefabrikanten en onderzoeksinstellingen. ECN is medeoprichter en heeft nu zo’n tien projecten in uitvoering.

Bekijk de website van FLOW

Bij Kenniscentrum WMC (Windturbine Materials and Constructions) laat het internationale bedrijfsleven grote constructies zoals rotorbladen op sterkte testen. Ook worden er materiaaleigenschappen bepaald en wordt er software ontwikkeld voor het ontwerpen van windturbines. ECN is medeoprichter van het WMC.

Bekijk de website van WMC

Het kabinet gaf aan windenergie voorlopig te duur te vinden, maar houdt de deur voor nieuwe investeringen op een kier. ECN wordt regelmatig om advies gevraagd:

Hoe hoog zijn de kosten van windenergie?
Hoe snel zullen de kosten dalen?
Wat zijn de beste locaties voor turbineparken?
Wat is de rol van windenergie op de lange termijn?