Bent u een energie-analfabeet?


Bent u een energie-analfabeet?

Hoeveel procent van de gebruikte elektriciteit wordt volgens u in Nederland opgewekt uit hernieuwbare bronnen, en hoe verhoudt zich dat tot wat de Nederlander (gemiddeld) denkt dat het is?

Stemmen: 1404

 26.4% (371 stemmen)
Het is circa 9 procent, Nederlanders denken 31 procent.

 23.0% (323 stemmen)
Het is circa 16 procent, Nederlanders denken 3 procent.

 22.2% (312 stemmen)
Het is circa 2 procent, Nederlanders denken 42 procent.

 28.3% (398 stemmen)
Het is circa 4 procent, Nederlanders denken 16 procent.

Misschien u niet, maar veel Nederlanders zijn wél energie-analfabeet.
Kijk hier voor nieuws over een onderzoek van ECN naar de kennis van Nederlanders over kooldioxide, klimaatverandering, onze energievoorziening en afvang en opslag van CO2.

 

De stelling uit de vorige nieuwsbrief was: ‘Laten we schaliegas gaan winnen.’
Klik hier voor het resultaat.