Financieel voordeel voor bedrijven dankzij <sup>14</sup>Credits

Bedrijven waarvan de installaties gedeeltelijk op groene brandstof draaien, kunnen dat nu eenvoudig aantonen. Ze hoeven dan minder emissierechten te kopen en kunnen aanspraak maken op groencertificaten. De door ECN ontwikkelde 14Credits-methode meet het aandeel groene energie niet aan de bron maar in het rookgas dat een installatie uitstoot. 14Credits krijgt steeds meer officiële erkenning. Toepassing ervan kan in de toekomst zelfs verplicht worden gesteld.

Archeologie

De C14-methode is vooral bekend uit de archeologie. Oudheidkundigen bepalen hoe oud een voorwerp is door het aantal C14-isotopen te bepalen. ECN ontwikkelde een technologie waarmee op vergelijkbare wijze in een gaswolk onderscheid kan worden gemaakt tussen CO2 dat uit fossiele brandstoffen zoals olie of gas komt en CO2 dat afkomstig is uit groene, organische brandstoffen zoals biomassa. De CO2 die ontstaat bij verbranding van organische brandstoffen is minder schadelijk voor het milieu, omdat hij toch al in de natuurlijke cyclus zit. Voor CO2 uit de veel oudere fossiele brandstoffen geldt dat niet; die worden extra in het milieu gebracht.

Verdiende beloning

Bij gebrek aan een goede meetmethode waren overheden in het verleden geneigd hele branches over één kam te scheren. In de praktijk echter blijken bedrijven in één branche heel verschillend te presteren. Positieve uitschieters onder de bedrijven met gemengde brandstofstromen kunnen nu de beloning krijgen die ze verdienen. Zij hoeven bijvoorbeeld minder emissierechten te kopen; voor groene energie hoeven die namelijk niet te worden betaald. Niet zelden blijkt een installatie zelfs meer groene brandstoffen te gebruiken dan de eigenaar weet, bijvoorbeeld doordat er afval in papier is verwerkt, of latex in autobanden.

CEN-status

Dat 14Credits net zo betrouwbaar is als het meten van de brandstofstromen die een installatie in gaan, was al in 2008 vastgesteld door de Rijksuniversiteit Groningen. Afgelopen zomer kreeg de 14C-methode - waarvan 14Credits de meest efficiënte toepassing is - erkenning van OFGEM, de Britse toezichthouder op de gas- en elektriciteitsmarkt. Britse centrales die energie winnen uit afval kunnen nu rechten ontlenen aan 14Creditsrapportages. Komende zomer zal de methode naar verwachting ook een CEN-status krijgen. Het wordt dan een officiële Europese standaard en lidstaten kunnen het gebruik ervan verplicht stellen.

Service-pakket

ECN biedt bedrijven in en buiten de Benelux die met 14Credits hun voordeel willen doen een volledig servicepakket. Dat bestaat uit het opstellen van een meetprotocol, het installeren van het sample-apparaat dat monsters neemt, het analyseren van de monsters, het verwerken van de gegevens en het opstellen van een rapportage conform de eisen. Voor meer informatie kijkt u op de website van 14Credits.