ECN zet klant centraal

'Met en voor de markt' luidt het nieuwe motto waarmee ECN de wereld gaat veroveren. Met als leidraad een nieuw strategieplan voor de periode 2012-2015. In de komende drie jaar wil ECN uitgroeien tot een internationale topspeler en ondernemende innovator.

Brug

Einddoel voor ECN was en blijft het verduurzamen van de energiehuishouding. Die transitie kan alleen plaatsvinden als nieuwe kennis en technologie door bedrijven en overheden worden toegepast. Daarom is het essentieel om innovaties vanaf het prilste begin te ontwikkelen in opdracht van en dus in samenspraak met ondernemingen, overheden en andere kennisinstituten. Zo slaat ECN een brug tussen fundamenteel onderzoek aan universiteiten en wetenschappelijke instituten aan de ene kant en het op de korte termijn gerichte onderzoek binnen bedrijfslaboratoria aan de andere kant.

Midden- en kleinbedrijf

ECN gaat zich meer richten op het midden- en kleinbedrijf als ontwikkelingspartner en opdrachtgever. Het mkb is immers een belangrijke motor voor duurzame ontwikkeling van de energievoorziening, waarbij economie (groene banen!) en milieuwinst hand in hand gaan.

Verschil maken

Partners en relaties kunnen meer nog dan in het verleden een oplossingsgerichte, ondernemende houding van ECN verwachten. Met en voor klanten zoeken ECN’ers niet alleen naar creatieve, vernieuwende technologieën, maar ook naar marktpotentie en naar commerciële toepassingen op het vlak van duurzame energie waarmee we voor bedrijven en industrie het verschil kunnen maken.

 

Het volledige strategieplan 2012-2015 van ECN bekijkt u hier.