In veel ontwikkelingslanden neemt de welvaart toe, terwijl de allerarmsten de dupe worden van droogte of andere gevolgen van klimaatopwarming. Tijd om energie-ontwikkelingshulp radicaal te vernieuwen, concludeert Jos Bruggink in een project in samenwerking met het Ministerie van Buitenlandse Zaken en de VU.
Lees het rapport Energy aid in times of climate change.

Hoe kunnen we zo goedkoop mogelijk de opwarming van de aarde tot 2° C beperken en wat is een verdedigbare mondiale lastenverdeling? ECN beschikt over een model voor de analyse van lange-termijn ontwikkelingen in het mondiale energie-klimaatsysteem. Korte-termijn afwegingen krijgen zo lange-termijn perspectief.

Bekijk de webpagina van het LIMITS project.

Indonesië heeft zijn energiebeleid gedecentraliseerd en wil zijn potentieel aan duurzame energie benutten. ECN leidt hiertoe een programma in vijf Indonesische provincies, gericht op het ontwikkelen van beleid en het opbouwen van deskundigheid aan universiteiten en technische vakopleidingen.

Bekijk de website van CASINDO.

Hoe duurzaam is de productie van biomassa? Dat hangt af van de reductie van broeikasgassen, bijdrage aan lokale welvaart, behoud van biodiversiteit, concurrentie met voedingsgewassen, landschappelijke inpassing etc. ECN voert  duurzaamheidsanalyses uit voor onder meer gaswinning uit afvalwater in Colombia en voor het gebruik van Kemirinotenbomen en Wonderbomen op Lombok.  Foto: Shutterstock

Bamboe is een veelbelovende bron van duurzame bio-energie: het groeit snel, gaat erosie tegen, houdt water vast, absorbeert CO2 en is habitat voor talloze vogels en vleermuizen. ECN onderzoekt met Colombiaanse en Britse partners de condities waaronder bamboe kan worden verwerkt en getransporteerd als duurzame brandstof voor Europese elektriciteitscentrales.

Bekijk de programmabeschrijving.

Zonnepanelen worden snel goedkoper en geven steeds meer mensen toegang tot duurzame en betaalbare energie. ECN draagt hieraan bij door op technologisch gebied samen te werken met de grootste paneelproducenten ter wereld: Yingli en JA Solar in China en Canadian Solar in Canada.

Bekijk de website van ECN over zonne-energie.