TAQA start aanleg gasopslag bij Bergen

Na een besluit van de Raad van State mag energiebedrijf Taqa Energy beginnen met de aanleg van een van de grootste Europese gasoplaglocaties, in de Bergermeer. ECN’s Herman Snoep legt op de radio uit dat ondergrondse gasopslag een oplossing is voor het verschil in gasbehoefte tussen zomer en winter. Zo’n oplossing is nodig nu de Nederlandse gasvoorraad op raakt en het van ver geïmporteerd moet worden.

Bron: Tros Nieuwsshow.


Artist’s impression van de gasbehandelingsinstallatie die komt te staan op het Bedrijventerrein Boekelermeer Zuid in Alkmaar  Bron: Taqua Energy

De toelichting van Jeroen de Joode, beleidsonderzoeker:

ECN rekent voor bedrijven en overheden aan de vraag naar gas in verschillende toekomstscenario’s. Voorbeelden hiervan zijn een verkenning van de toekomstige behoefte aan gasopslag in Noordwest-Europa (een project voor GasTerra) en aan analyse van de behoefte aan nieuwe investeringen in gasinfrastructuur in de EU in relatie tot verschillende toekomstperspectieven voor  duurzame energie (een project voor de Europese Commissie). Daarnaast ondersteunt ECN de Nederlandse overheid bij het realiseren van haar ambitie om van Nederland de gasrotonde van (Noordwest-) Europa te maken.

Beste alternatief

Tegen die achtergrond heb ik zelf eerder in een rondetafelgesprek met Tweede-Kamerleden uitleg gegeven over de nut en noodzaak van gasopslag. Nu  komt die gasopslag in de Bergermeer er definitief. Een goede zaak: de investering is gunstig is voor de ‘BV Nederland’ en aan bezwaren van tegenstanders is voldoende tegemoetgekomen. Op dit moment wordt de behoefte aan flexibiliteit in gaslevering aan met name kleinverbruikers nog grotendeels opgevangen met het Groningenveld, waar in de winter veel en in de zomer weinig gas uit wordt gehaald. Maar als het Groninger gasveld langzaam leeg raakt, kan dit niet meer. Daarom is er behoefte aan een nieuwe oplossing. Een optie is bijvoorbeeld het vergroten van de transportcapaciteit van pijpleidingen uit Noorwegen of Rusland, maar dit is veel te duur en het merendeel van die capaciteit zou alleen maar gebruikt worden in de wintermaanden. Grootschalige  gasopslag is het beste alternatief.

Gasrotonde

Belangrijk in het radio-interview met Herman Snoep vind ik dat hij erop wijst dat de gasopslag een grensoverschrijdende markt zal bedienen: ook Britten zullen er bijvoorbeeld gebruik van maken. Dit is de kern van de Nederlandse gasrotonde: Nederland levert allerhande gasmarktdiensten – omdat het daartoe in een betere positie is dan andere landen – en de Nederlandse economie profiteert daarvan. Nederland verdient veel geld met de verkoop van aardgas aan het buitenland, en zal dat in de toekomst ook gaan doen door gasopslagdiensten aan te bieden.

Lees het ECN-rapport Developments on the Northwestern European market for seasonal gas storage.

Reageer op deze toelichting