Strategische samenwerking met Taiwan

Profiteren van elkaars kennis op gezamenlijke onderzoeksgebieden, dat is het doel van een memorandum of understanding dat ECN in mei bekrachtigde met het Industrial Technology Research Institute  (ITRI), het grootste high tech R&D-instituut van Taiwan. Het memorandum of understanding  geeft uitdrukking aan de wederzijdse goede wil en fungeert als raamwerk voor samenwerking nu en in de toekomst.

De beide instituten gaan elkaar versterken op het gebied van groene energie, met een focus op windenergie, afvang van koolstof en bio-energie. In Taiwan is met name de offshore windenergie sterk in opkomst. Dit biedt kansen voor Nederlandse offshore contractors.

Zowel Nederland als Taiwan hebben de ambitie hun groene-energie-industrie te ontwikkelen en zowel ECN als ITRI stellen zich ten doel de industrie en de overheid hierbij te ondersteunen. De R&D-activiteiten van beide organisaties overlappen elkaar. Het is dan ook in beider belang om informatie en medewerkers uit te wisselen. Opdrachtgevers en andere samenwerkingspartners kunnen van deze strategische alliantie profiteren, want ITRI behoort tot de meest vooraanstaande onderzoeksinstituten ter wereld.

Bezoek de website van ITRI