Partnerlanden gezocht voor klimaatprojecten

In maart tekende ECN een contract met het Duitse Ministerie voor Milieu, Natuurbescherming en Nucleaire Veiligheid. Samen met Ecofys Duitsland gaat ECN (in opdracht van de Duitse overheid) met vijf ontwikkelingslanden samenwerken aan één van de elementen van een nieuw klimaatregime. Het project, dat Mitigation Momentum heet, duurt twee jaar en er is 2 miljoen euro voor beschikbaar.

Klimaatbescherming

Achtergrond van Mitigation Momentum is het voornemen van westerse landen om ontwikkelingslanden te helpen de CO2-uitstoot terug te dringen door middel van Nationally Appropriate Mitigation Actions (NAMA’s). Deze NAMA’s zijn geïntroduceerd op de dertiende klimaatconferentie op Bali in 2007 en vormen sindsdien een centraal thema in de internationale klimaatonderhandelingen. Westerse landen willen door NAMA’s ontwikkelingseconomieën ondersteunen en tegelijkertijd het klimaat beschermen.


Foto: I-stock

Acties

Sinds 2007 zijn de contouren geschetst van NAMA’s als internationaal beleidsinstrument. Uitgangspunt daarbij is dat het gastland bepaalt welke acties voorrang krijgen. Een land kan bijvoorbeeld kiezen voor grootschalige verstrekking van milieuvriendelijke kooktoestellen, het bouwen van een waterkrachtcentrale, het subsidiëren van windmolens of het opzetten van elektrisch openbaar vervoer.  Door middel van NAMA’s kunnen ontwikkelingslanden steun krijgen voor deze acties. In veel ontwikkelingslanden zijn de regeringen nu bezig met voorstellen voor NAMA’s. Ze proberen donorlanden te vinden om de uitvoering hiervan financieel te steunen, zodat zij als overheid gunstige randvoorwaarden kunnen scheppen voor klimaatvriendelijke investeringen in hun land.  

Projectdoel

Doel van Mitigation Momentum is om het concept van de NAMA’s in de praktijk te testen, en plannen voor nationale acties een stap verder te brengen. Tot nu toe is namelijk nog geen enkel  NAMA-voorstel in voldoende detail uitgewerkt om voor financiering in aanmerking te komen. Het project bestaat uit twee – parallel aan elkaar uit te voeren –  delen. ECN en Ecofys Duitsland hebben de ambitie om samen met vijf gastlanden NAMA-voorstellen zo concreet te maken dat ze gefinancierd kunnen worden en daadwerkelijk uitgevoerd. Daarnaast zullen ze gedurende het project de opgedane kennis inventariseren en daaruit lessen trekken voor hoe de NAMA’s het beste kunnen worden aangepakt.

Vijf partnerlanden

ECN en Ecofys Duitsland zijn op zoek naar vijf partnerlanden, waarvan de regering voorop willen lopen bij het ten uitvoer brengen van NAMA’s.  Hierbij is het idee dat de westerse partners nauw samenwerken met beleidsmakers en lokale experts. Op dit moment zijn ECN en Ecofys al met vijf regeringen in gesprek, maar de uitkomst van die gesprekken staat nog niet vast.

Ga naar de website van het programma

Bekijk het Annual Status Report on Nationally Appropriate Mitigation Actions (NAMA's).

Meer weten? Neem contact op met Xander van Tilburg.