Hoe denkt u erover?

Tijdens Rio+20 moeten bindende afspraken worden gemaakt over het wereldwijde aandeel hernieuwbare energie.

Stemmen: 1116

 26.0% (290 stemmen)
Ja, want dat is precies het signaal dat het bedrijfsleven nodig heeft om grootschalig te gaan investeren in hernieuwbare energie.

 26.6% (297 stemmen)
Ja, want het is in elk geval goed om de aandacht te vestigen op de noodzaak over te stappen op hernieuwbare energie. Zonder doelstellingen gebeurt er helemaal niets.

 23.7% (264 stemmen)
Nee, want we hebben fossiele brandstoffen hard nodig om in onze groeiende energiebehoefte te voorzien. Dergelijke doelstellingen verstoren de markt.

 23.7% (265 stemmen)
Nee, want de VN kan toch niets afdwingen. Bindende afspraken zijn nutteloos; beter is om specifieke doelstellingen per land te verkennen.

 

De vraag uit de vorige nieuwsbrief was: ‘Bent u een energie-analfabeet?’
Klik hier voor het resultaat.