ECN en IRENA brengen energiesamenwerking in kaart


Het hoofdkantoor van IRENA is gevestigd in Abu Dhabi.
Bron: I-Stock

ECN heeft er een nieuwe en belangrijke opdrachtgever bij: de International Renewable Energy Agency ofwel IRENA. IRENA, met een hoofdkwartier in Abu Dhabi, bestaat sinds 2009 en is met zijn 94 lidstaten de jongste mondiale organisatie, specifiek opgericht voor duurzame energie. Dit is een duidelijk teken van de wereldwijd gevoelde noodzaak om samen actie te ondernemen.

Groeiende gemeenschap

De gedachte achter de oprichting van IRENA is dat de gemeenschap van groene-energiegebruikers snel groeit. Er komt steeds meer kennis beschikbaar en er kunnen steeds meer good practices worden gedeeld. IRENA wil ontbrekende kennis aanvullen, zorgen dat bestaande kennis voor iedereen toegankelijk is en nieuwe synergieën tot stand brengen.

Samenwerking

ECN heeft voor IRENA in kaart gebracht welke samenwerkingsrelaties er al zijn op het gebied van hernieuwbare energietechnologie. Dit gebeurde op drie manieren: een enquête onder de lidstaten, een workshop waarbij zo’n veertig initiatieven uit de hele wereld gepresenteerd en bediscussieerd werden, en een internet- en literatuurstudie. De nadruk bij de inventarisatie lag op samenwerkingen tussen individuele landen, met name tussen publieke instellingen. Daarnaast gebeurt ook veel in grote programma’s, zoals die van de Wereldbank, en in samenwerking met bedrijven.

Witte vlekken

Uit het onderzoek blijkt dat er al heel veel wordt samengewerkt. Duitsland, een land met een sterke industrie op het gebied van duurzame energie, initieert bijvoorbeeld veel samenwerking met ontwikkelingslanden. En in Latijns-Amerika, een continent dat barst van het duurzame-energiepotentieel en dat redelijk stabiele regimes kent, werken landen al vaak succesvol met elkaar samen. Maar er blijven ook potentiële markten liggen.

Reden voor samenwerking

In de enquête onder de lidstaten is gevraagd naar de reden voor de samenwerking. De meeste deelnemers uit ontwikkelingslanden werkten samen omdat het ze toegang tot kennis en fondsen gaf. Een betrekkelijk nieuw fenomeen zijn de technologiecentra, waar gericht aan hernieuwbare energie wordt gewerkt. Die centra zijn onmisbaar als een hernieuwbare energietechniek ergens wordt uitgerold. In veel landen kunnen ze nog worden versterkt.

Strategische basis

Het rapport over technologiesamenwerking komt naar verwachting in juli uit. IRENA wil het gebruiken als basis voor haar strategie. Er gebeurt al veel en IRENA wil niet herhalen wat anderen ook al doen. Er blijkt vooral behoefte te zijn aan het verbinden van partijen, het stimuleren van capaciteitsopbouw en het verspreiden van good practices. IRENA wil graag ook voor andere projecten met ECN samenwerken; hierover zijn ECN en IRENA in overleg.

Bekijk de website van IRENA.

Meer weten over de samenwerking met IRENA? Neem contact op met Heleen de Coninck.