Veilig investeren in clean tech

Durfinvesteerders in duurzame-energietechnologie die de echte winnaars willen selecteren, kunnen nu bij ECN terecht voor een diepgaand en deskundig due diligence advies. Het barst van de jonge clean-techondernemingen, die innovatieve technologie combineren met een marktvisie en daadkracht. Maar hoe kansrijk zijn ze echt? Juist bij nieuwe, snel opkomende technologieën is er marktoverzicht en gespecialiseerde expertise nodig om dit te kunnen beoordelen. ECN heeft beide in huis en faciliteert daarmee graag uw investeringsbeslissingen.

Checks

Een idee kan er op de tekentafel veelbelovend uitzien. Maar is het ook technisch haalbaar? Is de kostenraming realistisch? Is het echt een nieuw en waardevol idee; is het intellectueel eigendom goed te beschermen? Is er aansluiting met de markt; past het in de bestaande infrastructuur en wat zijn de concurrenten? Hoe kan de technologie het beste worden opgeschaald en wat zijn de risico’s daarbij? Weinig instituten kunnen al dit soort vragen tegelijk beantwoorden. ECN kan dat wel, omdat het zelf een zeer uitgebreide ervaring heeft met het ontwikkelen, opschalen en vermarkten van energietechnologie.

Scope

De expertise van de ongeveer 600 gespecialiseerde ECN-medewerkers strekt zich uit over een breed terrein: zonne-energie, windenergie, biomassatechnologie, maar ook energie-efficiency en CO2-afvang en –opslag. Om goed aan te sluiten bij de investeringstrajecten van durfinvesteerders en fondsbeheerders, werkt ECN samen met een bureau dat veel ervaring heeft met investeringsmanagement.

Verkennend advies

‘Bij ECN hebben we weliswaar veel ervaring met energietechnologie, maar investeerders en fondsbeheerders moeten ons nog leren kennen’, zegt Marco Bakker, business developer bij ECN. ‘We zoeken hen nu op en de reacties tot nu toe zijn enthousiast. We willen graag vertrouwen opbouwen. Voor een verkennend, informeel advies kunnen investeerders vrijblijvend bij ons terecht.’

Lees meer over ECN’s due diligence service.

Wilt u uw kansen en risico’s bij technologie-investeringen in kaart brengen? Marco Bakker brengt u graag in contact met de expertise van ECN. Bel hem op 0224-568079.